Watykan zebrał już 65 tys. odpowiedzi młodzieży na ankietę przedsynodalną. Można ją wypełniać do 30 listopada

Ta niecodzienna inicjatywa ma uzupełnić głosy konferencji episkopatu z całego świata, by powstał w ten sposób obraz tego, czym żyje dzisiejsza młodzież ♦ Sekretariat Generalny Synodu Biskupów otrzymał dotychczas 65 tys. wypełnionych ankiet przed przyszłorocznym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu nt. młodzieży ♦ Na ich podstawie powstanie „Instrumentum laboris” - dokument roboczy tego zgromadzenia

Ankieta pojawiła się 14 czerwca na stronie internetowej youth.synod2018.va i można ją wypełniać do 30 listopada br. W języku polskim jest to możliwe za pośrednictwem strony www.synod2018.pl.

Skierowana jest do wszystkich młodych w wieku 16-29 lat bez względu na wyznawaną religię, a więc nie tylko do katolików. Ta niecodzienna inicjatywa ma uzupełnić głosy konferencji episkopatu z całego świata, by powstał w ten sposób obraz tego, czym żyje dzisiejsza młodzież.

Sekretarz generalny Synodu, kard. Lorenzo Baldisseri ujawnił, że dotychczas stronę internetową ankiety odwiedziło ponad 148 tys. osób, zaś mniej niż połowa spośród nich, nieco ponad 65 tys., odpowiedziała na zawarte w niej pytania. Około 3 tys. osób po wypełnieniu ankiety zostawiło swój adres mejlowy, aby uzyskać informację o jej ostatecznych rezultatach.

Według francuskiego dziennika „La Croix” 65 tys. to „niezbyt wielka liczba w przypadku ankiety o zasięgu światowym”. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że w ubiegłorocznych Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie uczestniczyło 2,5 mln ludzi.

Francuska gazeta zwraca uwagę, że informacja o ankiecie nie zawsze jest szeroko przekazywana w niektórych krajach. Istnieje też bariera językowa. Ankieta nie została od razu przetłumaczona np. na niemiecki, przekład zrobiła dopiero tamtejsza konferencja episkopatu i odpowiedzi młodych Niemców (w języku ojczystym) nie są na razie brane pod uwagę w statystykach kard. Baldisseriego.

Podzielił się on także treścią niektórych komentarzy zostawianych przez osoby, które wypełniły ankietę, zarówno chwalących ten sposób wyrażenia swego zdania, jak i krytykujących formę kwestionariusza (zbyt długi) oraz jego treść (brak pytań o picie alkoholu, narkomanię, życie seksualne, relacje międzyreligijne itd.). Podobne głosy zostały już zresztą wyrażone podczas seminarium przedsynodalnego, jakie odbyło się w Rzymie we wrześniu br.

Zdaniem kard. Baldisseriego wkład ludzi młodych w obrady Synodu „ma znaczenie kluczowe dla tego, by jego wnioski odpowiadały rzeczywistości kościelnej i społecznej”. Inaczej byłoby to piękne bujanie w obłokach, w którym młodzież by się nie odnalazła.

KAI