Watykan przeprowadzi wizytację we francuskiej diecezji. Wstrzymano tam święcenia kapłańskie

Wizytacja apostolska będzie kontynuacją prac prowadzonych w 2021 roku przez kard. Jean-Marca Aveline'a, którego raport doprowadził do zawieszenia święceń sześciu przyszłych diakonów i czterech przyszłych księży w diecezji Fréjus-Toulon.

Stolica Apostolska za pośrednictwem dykasterii ds. biskupów zarządziła wizytację apostolską w diecezji Fréjus-Toulon. Rozpocznie się w poniedziałek 13 lutego i powinna trwać kilka tygodni, ponieważ wiąże się z wysłuchaniem różnych podmiotów w diecezji, kapłanów, zaangażowanych świeckich, seminarzystów – poinformowano Radio RCF.

Po raporcie zawieszono święcenia

Wizytację generalną powierzono metropolicie Dijon, arcybiskupowi Antoine’owi Hérouardowi, a pomagać mu będzie emerytowany sekretarz dykasterii ds. duchowieństwa abp Joël Mercier. Jej celem jest pogłębienie i kontynuacja prac prowadzonych przez kardynała Jean-Marca Aveline’a podczas jego braterskiej wizyty rozpoczętej w 2021 roku na prośbę Rzymu.

W swoim raporcie arcybiskup metropolita Marsylii zakwestionował wartość rozeznania i kształcenia w seminarium w Castille. Doprowadziło to do zawieszenia święceń sześciu przyszłych diakonów i czterech przyszłych księży. Zwrócono również uwagę na kwestię przyjmowania i śledzenia działalności nowych wspólnot.

„Klimat zaufania”

W opublikowanym w południe komunikacie prasowym diecezja Fréjus-Toulon poinformowała, że przyjęła tę wiadomość „w klimacie zaufania” i poprosiła wszystkich wiernych i duchownych diecezji do modlitwy w intencji tej wizytacji, „aby przyniosła oczekiwane owoce dla dobra naszej diecezji”.

Kościół francuski wykorzystał ostatnie miesiące do zastanowienia się nad tym, jak poprawić różne obszary zarządzania. Chodziło o wzmocnienie metod monitorowania różnych wspólnot przyjętych do diecezji, ale także poprzez wizytacje duszpasterskie podejmowane przez bpa Dominique’a Rey, ordynariusza diecezji obejmujące całe terytorium departamentu Var. Od września ubiegłego roku na osobiste spotkanie ze swoim biskupem przybyło ponad 100 księży i przeprowadzono wizytację kilkunastu parafii.

kh, KAI/Stacja7