Tysiące zgłoszeń na “Polskę pod Krzyżem”

Ponad 34 tys. osób do tej chwili zarejestrowało się na udział w wydarzeniu "Polska pod krzyżem", które odbędzie się 14 września na lotnisku we Włocławku, gdzie kilkadziesiąt lat wcześniej Mszę św. odprawiał Jan Paweł II. Setki osób zgłosiło się również do modlitwy i postu w intencji dobrych owoców tego spotkania.

Licznik zgłoszonych na wydarzenie w południe 11 września pokazywał liczbę 34163, ale już kilkanaście minut później 34169 osób. Można więc założyć, że osób, które przyjadą rano w sobotę do Włocławka będzie znacznie więcej. Wyjazdy organizują parafie, wspólnoty, duszpasterstwa w całym kraju, ale także indywidualne osoby, które – jeśli mają miejsce w samochodzie – ogłaszają się na stronie wydarzenia.

Wydarzenie będzie przede wszystkim spotkaniem modlitewnym w intencji Polski i Kościoła. W programie są konferencje, w tym ta poświęcona ks. Dolindo Ruotolo, ponadto Różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. o godz. 15:15, z wniesieniem relikwii Krzyża świętego. Równolegle jednak w wielu miejscach Polski i na świecie organizowane będą czuwania przy krzyżu, których uczestnicy złączą się duchowo z tymi, którzy przybędą do Włocławka.

Do udziału w “Polsce pod krzyżem” zachęca wielu biskupów, a dziś także wypowiedział się na ten temat papież Franciszek. “Uczestnicząc w licznych nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych, trwajcie wraz z Maryją, Matką Bolesną u stóp Krzyża Jej Syna, prosząc o potrzebne łaski dla was, waszych rodzin i Ojczyzny. Wypraszajcie łaskę nawrócenia i opamiętania dla wielu, a przede wszystkim dar zwycięstwa dobra nad złem, które łatwo wkrada się do serca człowieka. Z serca wam błogosławię” – powiedział 11 września zwracając się do Polaków podczas audiencji generalnej w Watykanie.

W intencji dobrych owoców wydarzenia trwa również intensywna modlitwa. Na każdą godzinę dni poprzedzających 14 września zapisało się po kilkadziesiąt osób ofiarowujących dziesiątkę Różańca w tej intencji. Łącznie jest ich 2862. Ponad 500 cierpiących zgłosiło, że ofiarowuje w tej sprawie Panu Bogu swoje cierpienie, a 1427 zadeklarowało przynajmniej jeden dzień postu w intencji “Polski pod Krzyżem”.

ad/Stacja7