“To przejaw odpowiedzialności i dojrzałości”. Sekretarz Generalny Episkopatu zachęca do udziału w wyborach

"Udział w głosowaniu będzie przejawem naszej odpowiedzialności i dojrzałości w kształtowaniu demokratycznego ładu społecznego w Polsce" – podkreślił bp Artur Miziński w apelu dotyczącym wyborów prezydenckich. Sekretarz Generalny Episkopatu Polski poprosił również polityków i dziennikarzy o uczciwe i merytoryczne wymienianie poglądów oraz ich relacjonowanie.

„Mimo trudności związanych z pandemią, w duchu odpowiedzialności za losy Polski i w trosce o dobro wspólne zwracam się z apelem do wszystkich uprawnionych, w tym także do tych, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w pierwszej turze wyborów prezydenckich, o udział w głosowaniu w drugiej turze” – napisał Sekretarz Generalny Episkopatu.

Zaapelował także do wszystkich polityków i dziennikarzy o merytoryczne, konstruktywne i uczciwe wymienianie poglądów oraz ich relacjonowanie. „Proszę, aby wszelkim polemikom i wymianie zdań towarzyszyły zawsze szacunek dla oponentów, spokój i zdrowy rozsądek” – podkreślił bp Miziński.

„Mam nadzieję na współpracę i wspólne działanie wszystkich środowisk politycznych dla dobra Polaków i naszej Ojczyzny. Zapewniam o mojej modlitwie, udzielając pasterskiego błogosławieństwa” – zaznaczył Sekretarz Generalny Episkopatu Polski.

BP KEP, kh/Stacja7