Święto Niepodległości w Świątyni Opatrzności Bożej. “Usuwać to, co dzieli, a pomnażać to, co łączy i buduje wspólnotę”

Mszą św. Świątyni Opatrzności Bożej rozpoczęły się 11 listopada centralne obchody Święta Niepodległości ♦ Eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz ♦ Biskup polowy Józef Guzdek zapelował w homilii o budowanie wspólnoty

We Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej uczestniczył m.in. prezydent RP Andrzej Duda z małżonką, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz premier. Wierni zebrani w świątyni-wotum odmówili Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej, dziękując za odzyskaną 99 lat temu niepodległość.

Rozpoczynając Mszę świętą metropolita warszawski przypomniał, że modlitwa w Świątyni Opatrzności Bożej otwiera obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości, a zarazem jubileuszowy rok 100-lecia niepodległości Polski.

Kard. Nycz przypomniał słowa św. Pawła z listu do Kolosan: „A sercami Waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego jesteście wezwani i bądźcie wdzięczni”. „Dziś gromadzi nas wdzięczność za wolność ojczyzny i modlitwa o pokój oraz za wszystkich rodaków” – zaznaczył hierarcha.

Bp Guzdek podkreślił w kazaniu, że słowem-kluczem do zrozumienia fenomenu odrodzenia niepodległej Polski jest „wspólnota”. – Jak prywata i podziały spowodowały upadek państwa polskiego, tak zjednoczenie sił całego narodu wokół idei niepodległości doprowadziło do jego zmartwychwstania – powiedział.

Przypomniał słowa Józefa Piłsduskiego, który w styczniu 1920 r. apelował o zjednoczenie, „aby wielka Rzeczpospolita Polska była największą potęgą nie tylko wojenną lecz także kulturalną i gospodarczą”. – Ten apel jest nadal aktualny. Budowa wspólnoty to podstawowe zadanie także na czas obecny i na przyszłość. Trzeba konsekwentnie usuwać to, co dzieli, a pomnażać to, co łączy i buduje wspólnotę. Potrzebne są: solidarność, pokora, wzajemne zaufanie, odpowiedzialność za każde wypowiedziane słowo, wzajemny szacunek i służba prawdzie – podkreślił. Dodał, że „do budowania jedności w sposób szczególny zobowiązani są ludzie wierzący w Chrystusa, których On gromadzi przy stole Eucharystii”.

Na koniec przypomniał słowa św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” i św. Jana Pawła II: „A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy «brzemię» dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności”. – „Wspólnota” – to jedno słowo najpełniej wyraża nasz narodowy program przygotowań na uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Podejmijmy go z nadzieją i pełnym zaangażowaniem – zaapelował biskup polowy.

Jeszcze wieczorem w Świątyni Opatrzności Bożej w ramach obchodów kościelno-państwowych Święta Niepodległości odbędzie się uroczysty koncert w czasie którego zostanie wykonana Msza F-dur Józefa Poniatowskiego.

KAI