Razem ku przyszłości. I Forum Młodzieży Diecezji Bydgoskiej

Ideą Forum jest zaproszenie do otwartej dyskusji na tematy i problemy ważne dla młodych ludzi, takie jak poczucie własnej wartości, seksualność, rodzina, współczesne uzależnienia.

I Forum Młodzieży Diecezji Bydgoskiej “Razem ku przyszłości!” to nowa inicjatywa dla bydgoskiej młodzieży. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są także wychowawcy, nauczyciele, katecheci, rodzice, dziadkowie czy duchowni. Główną ideą Forum jest zaproszenie do otwartej dyskusji na tematy i problemy ważne dla młodych ludzi na podstawie Adhortacji Apostolskiej Papieża Franciszka „Christus vivit” oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań dla ich realizacji.

Forum składa się z 3 części: panelu konferencyjnego, panelu warsztatowego, panelu dyskusyjnego. Wszystko dopełnione modlitwą, muzyką i świadectwami. Przewodnikami w podejmowaniu tematów będą specjaliści, którzy z młodzieżą pracują na co dzień, m.in. ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, ks. dr hab. Mirosław Gogolik, dr Elżbieta Okońska. Zwieńczeniem Forum będzie koncert ewangelizacyjny zespołu “Wyrwani z niewoli”.

Organizatorem spotkania jest Młodzieżowa Rada Programowa Diecezji Bydgoskiej wraz z Prymasowskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy. Młodzieżowa Rada jest owocem aktywizacji młodzieży po przeżytych Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i zachęty Papieża Franciszka, by „pozostawić po sobie widoczny ślad”. Wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom Ojca Świętego zawartym w Adhortacji Apostolskiej „Christus vivit”. Radę tworzy reprezentacja młodzieży wszystkich dekanatów diecezji w wieku od 16 do 25 roku życia, której celem jest podejmowanie zadań planowania i współorganizowania przedsięwzięć związanych z duszpasterstwem młodzieży.

I Forum Młodzieży Diecezji Bydgoskiej odbędzie się 15-17 listopada w Domu Jubileuszowym przy ul. Bołtucia 7.

Zapisy i wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na specjalnej stronie wydarzenia oraz na Facebooku.

mat. prasowe, zś/Stacja7