Projekt “Papież dla Ukrainy” wsparł prawie milion osób

Podczas czterech lat projekt wykorzystał 15 mln. euro otrzymanych od Stolicy Apostolskiej, dzięki czemu udało się pomóc około 980 tysiącom osób, w tym biednym, chorym, starszym i rodzinom. Bp Edward Kawa podkreślił, że inicjatywa dobiega końca, ale w planach jest jeszcze zakup sprzętu medycznego do budowanego szpitala. 

– Z pomocy skorzystały: szpitale, ubodzy, wielodzietne rodziny, osoby starsze, które pozostały same bez środków do życia, bez jedzenia, ubrań, a nawet bez ogrzewania – mówił Radiu Watykańskiemu bp Kawa, podsumowując projekt. Dodał, że sytuacja mieszkańców Ukrainy nie jest tak zła jak cztery czy pięć lat temu, ale nie oznacza to braku problemów. – Jest wiele rodzin wielodzietnych, które mają na utrzymaniu także osoby starsze, gdzie zarobki są niewielkie i oni bardzo potrzebują pomocy ze strony Kościoła – podkreślił.

Bp Kawa zwrócił także uwagę na aspekt ekumeniczny projektu, gdyż w jego realizację była zaangażowana nie tylko Caritas Kościoła łacińskiego, ale także greckokatolickiego i protestanckiego oraz wiele organizacji międzynarodowych. – Był to dla nas znak prawdziwego, dobrego ekumenizmu i można powiedzieć, że ta inicjatywa Stolicy Apostolskiej była jedyną, gdzie wszyscy pracowaliśmy razem dla dobra naszego narodu” – dodał ukraiński duchowny.

W 2016 roku papież Franciszek poprosił parafie katolickie w Europie o zorganizowanie specjalnej zbiórki na pomoc humanitarną na Ukrainie. Do 12 mln euro papież przeznaczył 6 mln euro z własnej pomocy charytatywnej dla kraju. „Papież dla Ukrainy” został powołany, aby pomóc w dystrybucji tych środków na pomoc potrzebującym.

vaticannews, CNA, kh/Stacja7