Porcjunkula w Asyżu czeka na drugą wizytę papieża Franciszka

Biskup Asyżu i franciszkanie wyrazili radość z zapowiedzi wizyty Ojca Świętego w mieście patrona jego papieskiego imienia. Odwiedzi on Asyż 4 sierpnia, pielgrzymując do Porcjunkuli z okazji 800-lecia ustanowienia uzyskiwanego w tym miejscu odpustu zupełnego.

Przypada ono opatrznościowo w Nadzwyczajnym Roku Świętym Miłosierdzia – podkreślają na swojej stronie internetowej bracia mniejsi z asyskiej bazyliki Matki Bożej Anielskiej, wznoszącej się nad Porcjunkulą.

Przypominają też słowa wypowiedziane przez papieża 28 czerwca br.: „Droga duchowa św. Franciszka zaczęła się w kościele św. Damiana, ale prawdziwym miejscem, które ukochał, pulsującym sercem jego zakonu, w którym go założył i w którym oddał swe życie Bogu, była Porcjunkula, «maleńka cząstka», zakątek przy Matce Kościoła. Przy Maryi, którą – ze względu na Jej tak mocną wiarę oraz Jej życie tak całkowicie wyrażające miłość i prowadzone w miłości z Panem – wszystkie pokolenia będą zwać błogosławioną”.

KAI