Papież spotkał się z bezdomnymi

Ojciec Święty spotkał się z grupą 150 bezdomnych, którzy z inicjatywy papieskiego jałmużnika zwiedzali po południu Muzea Watykańskie. Franciszek osobiście powitał ich w Kaplicy Sykstyńskiej: „Witajcie, to jest dom wszystkich, wasz dom. Jego drzwi są zawsze otwarte dla wszystkich” – powiedział Papież. Bezdomnych poprosił też o modlitwę w swojej intencji. „Potrzebuję modlitwy ludzi takich, jak wy” – podkreślił, po czym udzielił im błogosławieństwa, mówiąc: Niech Pan was strzeże, pomaga wam na drodze życia i da wam poczuć czułą miłość Ojca.

Franciszek pozdrowił osobiście każdego z przybyłych. W sumie spotkanie to trwało ponad 20 minut. Po spotkaniu z Papieżem bezdomnym zaoferowano kolację. Jak poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, spotkanie miało charakter ściśle prywatny. Nie uczestniczyła w nim więc ani watykańska telewizja, ani papieski fotograf.

Radio Watykańskie