Papież podkreśla rolę kobiet we współczesnym świecie

Kiedy bronimy prawa do życia, czynimy to także po to, aby od poczęcia do naturalnego kresu było ono życiem godnym, które nie zna plag głodu i nędzy, przemocy i prześladowania – napisał Franciszek w liście do kard. Petera Turksona, przewodniczącego Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”. Zorganizowała ona w dniach 22-24 maja w Watykanie międzynarodową konferencję poświęconą kwestii kobiecej w ONZ-owskiej agendzie zrównoważonego rozwoju po roku 2015. W przygotowaniu tego wydarzenia uczestniczyły również Światowa Unia Katolickich Organizacji Kobiecych (WUCWO) i Światowe Porozumienie Kobiet na rzecz Życia i Rodziny (WWALF).

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że kobiety wciąż padają ofiarą różnego rodzaju dyskryminacji. W świecie rozwiniętym dotyczy to spraw zatrudnienia i wynagrodzeń, ale także doświadczanej często przemocy. W jeszcze gorszej sytuacji są kobiety w krajach rozwijających się, gdzie dosłownie na ich barkach spoczywa codzienne przetrwanie rodzin, a z drugiej strony padają one ofiarą przemocy czy wręcz odmawia się im możliwości przyjścia na świat tylko ze względu na ich płeć. Dlatego, zdaniem Papieża, Kościół powinien usilnie zabiegać o obecność „etyki życia” w etyce społecznej, opowiadając się po stronie godności każdej osoby.

Ważną rolę ma tu do odegrania właśnie „geniusz kobiecy” z jego wrażliwością na ludzkie potrzeby. Franciszek zachęca zatem uczestniczki konferencji do „ukazania niezliczonych darów, w jakie Bóg wyposażył kobietę dla krzewienia wrażliwości, zrozumienia i dialogu w uśmierzaniu wielkich i małych konfliktów, w opatrywaniu zranień, troszczeniu się o życie na każdym szczeblu społecznym oraz w ucieleśnianiu miłosierdzia i czułości dla pojednania i jedności naszego świata”.

Katolicka Agencja Informacyjna