Papież podczas Wigilii Paschalnej: “Wejść w misterium”

Do zachwytu i kontemplacji misterium Zmartwychwstania Pana zachęcał Franciszek podczas liturgii Wigilii Paschalnej odprawianej w Wielką Sobotę późnym wieczorem w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Papież wyjaśniał znaczenie pojęcie „wejścia w misterium” i na jego podstawowy warunek jakim jest: pokora i uniżenie. “Aby wejść w misterium potrzebne jest to uniżenie się, które jest bezsilnością, ogołoceniem z naszych idolatrii… uwielbieniem” – powiedział Ojciec Święty i dodał: “Bez adoracji nie można wejść w misterium”.

“Dzisiejsza noc jest nocą czuwania” – zaznaczył papież w homilii i przypomniał, że ta noc była nocą czuwania dla uczniów i uczennic Jezusa. “Noc bólu i strachu. Mężczyźni byli zamknięci w Wieczerniku. Natomiast kobiety w poranek dnia po szabacie, udały się do grobu, aby namaścić ciało Jezusa” – powiedział Franciszek

Nawiązał do fragmentu Ewangelii wg. św. Marka opisującego wejście kobiet do grobu. “Kobiety jako pierwsze ujrzały ten wielki znak: pusty grób; i jako pierwsze do niego weszły” – przypomniał Franciszek i zachęcił do kontemplacji tego doświadczenia uczennic Jezusa. “Właśnie z tego powodu tu jesteśmy: aby wejść, wejść w Misterium, jakiego dokonał Bóg wraz ze swoim czuwaniem miłości” – powiedział.

Franciszek zaznaczył, że przeżywanie Paschy nie jest faktem tylko intelektualnym. “To coś więcej, coś o wiele więcej!” – powiedział.

Wyjaśniając znaczenie „wejścia w misterium” Franciszek przypomniał, że oznacza ono zdolność do zachwytu i kontemplacji. “Wejście w misterium wymaga od nas, byśmy nie bali się rzeczywistości: nie zamykali się w sobie, nie uciekali od tego, czego nie rozumiemy, nie zamykali oczu w obliczu problemów, nie negowali ich, nie usuwali znaków zapytania” – wyjaśniał Franciszek.

Zdaniem papieża “wejście w misterium” oznacza także: “wykroczenie poza nasze własne wygodne zabezpieczenia, poza hamujące nas lenistwo i obojętność, aby wyruszyć na poszukiwanie prawdy, piękna i miłości, szukanie sensu nieoczywistego, niebanalnych odpowiedzi na kwestie stawiające pod znakiem zapytania naszą wiarę, naszą wierność i naszą racjonalność”.

Franciszek wskazał też na podstawowy warunek wejścia w misterium, którym jest pokora i uniżenie. “Pokora, aby się uniżyć, by zejść z piedestału naszego tak pysznego `ja`, naszej zarozumiałości; pokora nadawania właściwych rozmiarów, uznając to, czym naprawdę jesteśmy: stworzeniami, z mocnymi i słabymi stronami, grzesznikami potrzebującymi przebaczenia. Aby wejść w misterium potrzebne jest to uniżenie się, które jest bezsilnością, ogołoceniem z naszych idolatrii… uwielbieniem” – wyjaśniał Franciszek i dodał: “Bez adoracji nie można wejść w misterium”.

Papież przypomniał, że tamtej nocy uczennice Jezusa czuwały wraz z Matką Jezusa, aby nie utracić wiary i nadziei. “W ten sposób nie stały się więźniami strachu i cierpienia, ale o świcie wyszły, niosąc w rękach wonności, z sercem namaszczonym miłością” – powiedział papież i dodał: “Wyszły i znalazły grób otwarty. I weszły. Czuwały, wyszły i weszły w Misterium”.

“Uczmy się od nich czuwania z Bogiem i z Maryją, naszą Matką, aby wejść w Misterium, które sprawia, że przechodzimy ze śmierci do życia” – zachęcił na zakończenie Franciszek.

KAI