Papież: osoby starsze są chlebem, który karmi nasze życie

"Pamiętajmy: dziadkowie i osoby starsze są chlebem, który karmi nasze życie, są ukrytą mądrością ludu, dlatego powinniśmy je celebrować" - mówi papież Franciszek w intencji modlitewnej na lipiec, przekazanej za pośrednictwem Światowej Sieci Modlitwy.

Polecając pamięci Kościoła osoby starsze Ojciec Święty kolejny raz zwraca uwagę na wartość ludzi w podeszłym wieku. Pod koniec lutego rozpoczął także poświęcony im cykl katechez.

Papież w intencji modlitewnej na lipiec podkreśla, że we współczesnym starzejącym się społeczeństwie osób w zaawansowanym wieku jest coraz więcej, ale kulturowym wzorcem wciąż jest młody-dorosły, człowiek samowystarczalny i niezależny. To młodość nadaje sens życiu, starość jest utożsamiana z jego utratą, dlatego osoby w jesieni życia są narażone na ryzyko wykluczenia – zauważył Franciszek.

„Możemy stać się mistrzami czułości”

Nie możemy mówić o rodzinie, nie wspominając o znaczeniu osób starszych wśród nas. Jeszcze nigdy w historii ludzkości nie byliśmy tak liczni, ale nie wiemy, jak dobrze przeżyć ten etap życia: jest wiele planów pomocy na starość, ale mało projektów na życie. Osoby starsze często są bardzo troskliwe, refleksyjne i uczuciowe. Jesteśmy, lub możemy stać się, mistrzami czułości – i to jak bardzo! W tym świecie przyzwyczajonym do wojny potrzebna jest prawdziwa rewolucja czułości – powiedział Papież Franciszek.

Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność wobec nowych pokoleń. Pamiętajmy: dziadkowie i osoby starsze są chlebem, który karmi nasze życie, są ukrytą mądrością ludu, dlatego powinniśmy je celebrować, i po to ustanowiłem ten dzień. Módlmy się za osoby starsze, aby stały się nauczycielami czułości, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością – zachęcił Ojciec Święty.

Vatican News, pa/Stacja7