Papież do uczestników Europejskiego Spotkania Młodych w Pradze

Republika Czeska obchodzi 25-lecie powrotu do demokracji. Nie zapominajcie w modlitwie o męczennikach i wyznawcach wiary, o ludziach dobrej woli, którzy dzięki bezinteresownemu oddaniu siebie, nieraz za cenę wielkich cierpień, pozwolili swemu krajowi odnaleźć drogę wolności” – czytamy w przesłaniu, które kardynał sekretarz stanu skierował w imieniu Papieża do uczestników Europejskiego Spotkania Młodych w Pradze.

„Wy także jesteście wezwani, by otwierać drogi wolności, oddając się do dyspozycji tak jak Maryja z Nazaretu, kiedy przyjęła do siebie życie Syna Bożego” – pisze kard. Pietro Parolin. „Papież ma zaufanie do waszej wyobraźni i kreatywności, aby radość Ewangelii była dziś głoszona i słyszana w waszych krajach” – czytamy dalej w przesłaniu. Watykański sekretarz stanu zwraca uwagę, że Ojciec Święty podczas swej niedawnej podróży do Turcji nawiązał do spotkań organizowanych przez wspólnotę ekumeniczną z Taizé dla młodych prawosławnych, katolików i protestantów. Franciszek powiedział tam wówczas, że „nakłaniają nas oni do podjęcia kroków ku pełnej komunii” – przypomina kard. Parolin.

Podobnie jak w poprzednich latach, przesłania do uczestników europejskiego spotkania młodych skierowali też sekretarze generalni – Światowej Rady Kościołów, pastor Olav Fykse-Tveit, i Światowej Federacji Luterańskiej, pastor Martin Junge. Nie zabrakło też tym razem listu od sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podobnie jak w przesłaniu z Watykanu, znalazło się tam nawiązanie do praskiej „aksamitnej rewolucji”. Ponadto Ban Ki Moon podkreśla, że w obecnym, już 37. spotkaniu europejskim szczególnie licznie bierze udział młodzież z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji.

Przesłanie sekretarza stanu Kard. Pietra Parolina w imieniu Ojca Świętego do uczestników 37. Spotkania Europejskiego organizowanego przez Wspólnotę z Taizé w Pradze

Drodzy młodzi,

Przybyli z całej Europy, a także z innych kontynentów, zgromadziliście się na 37. Spotkaniu Europejskim organizowanym przez Wspólnotę z Taizé. W Pradze, jak również przez cały rok 2015, modląc się i rozmawiając, będziecie się zastanawiali, jak być solą ziemi. Papież Franciszek gorąco was wspiera w tych dążeniach. Dzięki temu odkryjecie zadziwiające zaufanie, jakie Chrystus w was umieścił. Nie poddawajcie się presji swoich ograniczeń i ubóstwa. Dzięki Duchowi Świętemu, który w was mieszka, Chrystus sprawia, że stajecie się solą ziemi. Patrzcie na Niego, żeby otrzymać to, czego On od was oczekuje. Przychodzi, żeby przywrócić światu jego prawdziwy smak, pozwalając mu odkrywać piękno komunii z Bogiem, a także między braćmi i siostrami.

Podczas gdy Republika Czeska obchodzi 25. rocznicę swego powrotu do demokracji, pamiętajcie w swoich modlitwach wyznawców i męczenników za wiarę, mężczyzn i kobiety dobrej woli, którzy dzięki bezinteresownemu darowi z siebie samych, a czasem za cenę wielkich cierpień, sprawili, że ich kraj odnalazł drogę do wolności. Wy również jesteście wezwani, by torować drogi wolności, oddając swoje życie z taką samą gotowością, jaką miała Maryja z Nazaretu, kiedy przyjęła w sobie życie Syna Bożego. Wy także jesteście powołani, by to życie rozwijało się w was.

Papież ufa, że dzięki waszej wyobraźni i kreatywności radość Ewangelii będzie dzisiaj głoszona i słuchana w waszych różnorodnych krajach. „Jakie to piękne, że młodzi są «pielgrzymami wiary», szczęśliwi, że mogą nieść Jezusa na każdą ulicę, na każdy plac, w każdy zakątek ziemi!” (Evangelii Gaudium nr 106). Tak jak mówił Ojciec Święty podczas swojej pielgrzymki do Turcji, powołując się na was, młodych prawosławnych, katolików i protestantów, gromadzących się na międzynarodowych spotkaniach organizowanych przez Wspólnotę z Taizé, „to oni dzisiaj nakłaniają nas do podjęcia kroków ku pełnej komunii” (Kościół św. Jerzego, Istambuł, 30 listopada 2014).

Z głębi serca Ojciec Święty wam błogosławi, młodym uczestnikom spotkania, braciom z Taizé, jak również duszpasterzom i wszystkim osobom, które was goszczą w Pradze i okolicach.

ekai.pl