Papież do neokatechumenatu: jesteście darem Opatrzności dla współczesnego Kościoła

Ojciec święty posłał na cały świat 31 misji „ad gentes”, utworzonych z 200 rodzin z 600 dziećmi.

Droga Neokatechumenalna jest prawdziwym darem Opatrzności dla Kościoła naszych czasów – powiedział Franciszek posyłając na cały świat 31 misji „ad gentes”, utworzonych z 200 rodzin z 600 dziećmi. Ojciec Święty zaznaczył, że patrząc na to dzieło odczuwa pociechę, doświadczając potwierdzenia, że Duch Święty żyje i dokonuje w swoim Kościele wielkich dzieł również dzisiaj, odpowiadając na potrzeby współczesnego świata.

Witany oklaskami i owacjami papież Franciszek bardzo długo przechodził przez Aulę Pawła VI zatrzymując się przy rodzinach z dziećmi, które za chwilę miał posłać w misję ad gentes Drogi Neokatechumenalnej na cały świat.

Na spotkanie z papieżem przybyły rodziny z istniejących już misji ad gentes na różnych kontynentach; nowe rodziny, gotowe rozpocząć to doświadczenie „nowej ewangelizacji” w środowiskach pogańskich i zlaicyzowanych; katechiści wędrowni – odpowiedzialni za Drogę Neokatechumenalną w 125 narodach; prezbiterzy i seminarzyści z seminariów misyjnych „Redemptoris Mater”, oraz przedstawiciele wspólnot rzymskich. Spotkanie prowadziła ekipa odpowiedzialna za Drogę Neokatechumenalną: Kiko Arguello, Carmen Hernandez i o. Mario Pezzi.

Wśród przybyłych hierarchów było kilku kardynałów, m.in. kard. Stanisław Ryłko, kard. Paul Cordes, kard. Antonio María Rouco, patriarcha ormiańsko-katolicki Nerses Bedros XIX Tarmouni, oraz kilkunastu biskupów, wśród także ci, którzy zaprosili do swoich diecezji misje ad gentes.

Po odśpiewaniu fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza o rozesłaniu apostołów, papież Franciszek wyraził w swoim przesłaniu radość i uznanie dla rodzin gotowych być świadkami miłości Boga – doświadczonej w swoim życiu, oraz mocy Zmartwychwstałego Jezusa. „Tyle razy – dodał papież – w Kościele trzymamy Jezusa i nie pozwalamy mu wyjść!” „Tego wielkiego orędzia – kontynuował Franciszek – świat dzisiejszy niezwykle potrzebuje. Jak wiele samotności, ile cierpienia, jakie oddalenie od Boga w wielu peryferiach Europy i Ameryki, a także w wielu miastach Azji! Jak bardzo współczesny człowiek potrzebuje, pod każdą szerokością geograficzną, usłyszeć, że Bóg go kocha i że miłość jest możliwa! Te wspólnoty chrześcijańskie, dzięki wam, rodziny misyjne, mają zasadnicze zadanie uczynić to orędzie widzialnym. A to orędzie brzmi: Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje! Żyje między nami!”.

Papież przypomniał, że misja ad gentes tworzona jest na zaproszenie biskupa miejsca, a uformowana tak wspólnota kilku rodzin z dziećmi, której przewodniczy prezbiter „ma misję dawania znaków wiary, które dotykają ludzi pięknem ewangelii, według słów Chrystusa: Kochajcie się, tak, jak ja was kochałem, w tej miłości poznają, że jesteście moimi uczniami (por. J 13,34)”. Misja ad gentes – kontynuował papież – „jest posłana, aby ewangelizować niechrześcijan. Niechrześcijan, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie Chrystusie, ale także wielu niechrześcijan, którzy zapomnieli, kim jest Jezus Chrystus. Niechrześcijan ochrzczonych, ale którym sekularyzacja, światowość i wiele innych rzeczy sprawiły, że zapomnieli o wierze. Obudźcie ich wiarę!” – zaapelował Franciszek. Wystąpienie papieża było przerywane wiele razy oklaskami i owacjami: niech żyje papież, niech żyje Franciszek.

Podczas obrzędu posłania papież rozesłał 31 nowych misji ad gentes. Poszczególne ekipy były formowane poprzez losowanie rodzin do kolejnych miejsc, w czasie trwającej w ostatnich dniach konwiwencji.
Nowe misje ad gentes zostały ustanowione w miastach Europy (Islandia, Szwecja, Francja, Bułgaria, Austria, Serbia, Estonia, Ukraina, Rumunia, Mołdawia, Włochy), w Azji (Japonia, Chiny, Indie, Wietnam, Kambodża i Tajlandia i na Syberii), w USA, w Wenezueli i na Jamajce, a także w Australii i w Nowej Gwinei. W imieniu swoich misji ad gentes prezbiterzy otrzymali od papieża Franciszka krzyże misyjne i błogosławieństwo. Niektóre rodziny – nie było możliwe, aby wszystkie – papież błogosławił osobiście, pozostałe w ogólnym błogosławieństwie.

Wśród nowych rodzin rozpoczynających dzieło misji ad gentes jest także kilka rodzin polskich; zostały one posłane do Wietnamu, do Chin, na Syberię, na Jamajkę, na Ukrainę, do Bułgarii i do Mołdawii.

Na znak wierności Chrystusowi i Kościołowi w jedności wyznawanej wiary, którą misje ad gentes mają zanieść na cały świat, zebrani odmówili modlitwy Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Po udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa, papież Franciszek poprosił zebranych, aby nie zapominali modlić się za niego.

Kiko Arguello wręczył papieżowi, na pamiątkę spotkania, wykonaną przez siebie ikonę.

Obecnie, po kilku rozesłaniach misji ad gentes Drogi Neokatechumenalnej – dokonanych przez papieży Benedykta XVI i Franciszka – jest ich razem 127; w tym 74 w Europie, 13 w obu Amerykach, 34 w Azji, w Oceanii – 5, oraz w Afryce – 1. W misji ad gentes jest w sumie ok. 680 rodzin i ponad 2650 dzieci.
Katolicka Agencja Informacyjna