Papieski Wydział Teologiczny rozpoczął nabór na 2020/2021 rok

Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja na nowy rok akademicki. Uczelnia proponuje studia teologiczne, także w formule blended learning. Nowością jest 2-letnia Szkoła Biblijna, dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać Pismo święte.

Teologię w trybie stacjonarnym na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie studiują przygotowujący się do kapłaństwa alumni seminariów duchownych obu warszawskich diecezji oraz seminarzyści z “Redemptoris Mater” i seminariów w Łowiczu, Siedlcach, Drohiczynie i Łodzi.

Natomiast studia teologiczne w trybie niestacjonarnym to propozycja dla osób świeckich i zakonnych. Rektor PWTW ks. prof. Krzysztof Pawlina zachęca do studiowania teologii po to, “by mądrzej żyć”. Mówi, że ,,człowiek, który studiuje teologię uczy się patrzeć w nieskończoność”. Studia trwają 6 lat i kończą się magisterium z teologii, przygotowują do pełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny funkcji świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.

Na PWTW możliwe jest także kształcenie na odległość. Jeszcze przed epidemią koronawirusa, uczelnia oferowała jedyne w Polsce studia teologiczne w systemie blended learning czyli mieszanym. To propozycja dla tych, którzy chcą studiować w miejscu zamieszkania, pogodzić pracę zawodową ze studiami, bez konieczności częstych przyjazdów na uczelnię. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że na studia te decydują się osoby mieszkające z dala od Warszawy, a także zagranicą.

Tegoroczną nowością w ofercie Papieskiego Wydziału jest dwuletnia Szkoła biblijna Collegium Joanneum, którą pokieruje od nowego roku akademickiego biblistka s. dr Judyta Pudełko. “W ciągu czterech semestrów można poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Biblią, z historią jej powstawania, ale także z przesłaniem, jakie niesie słowo Boże dla współczesnego świata”. Zajęcia będą odbywały się w dwóch wersjach do wyboru: 9 spotkań całodniowych w ciągu roku lub 18 trzygodzinnych spotkań we wtorki.

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. “Zapraszamy zarówno liderów, animatorów wspólnot chrześcijańskich, jak i osoby poszukujące zrozumienia, jakie jest znaczenie słowa Bożego w ludzkim życiu” – zachęca uczelnia.

Wśród propozycji PWTW są także Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne. Ich absolwenci zyskają przygotowanie do pracy nauczyciela religii. W programie studiów znajdą się wykłady m.in. z biblistyki, teologii dogmatycznej, moralnej i historii Kościoła a także praktyki katechetyczne i pedagogiczne niezbędne do uzyskania przygotowania pedagogicznego do nauczania w szkole. Nie zabraknie też prowadzonej przez zespół Stacji7 Akademii Dziennikarstwa.

W roku akademickim 2020/2021 planowana jest też kolejna edycja “Teologii dla zabieganych”, Studium Duchowości oraz Szkoły Duszpasterzy Młodzieży.

archwwa/ad