Order Orła Białego dla o. Kolbego i Rodziny Ulmów? Zakony apelują do Prezydenta RP

"Apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie najwyższego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego bohaterom II wojny światowej, Ojcu Maksymilianowi Kolbemu i Rodzinie Ulmów" - czytamy w apelu podpisanym przez przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Z apelem do prezydenta RP o nadanie Orderu Orła Białego o. Maksymilianowi Kolbe i Rodzinie Ulmów wystąpił przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce (KWPZM).

„Z zażenowaniem i prawdziwym zaskoczeniem przyjęliśmy sekwencję wydarzeń związanych z usunięciem ze stałej wystawy w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku obiektów upamiętniających św. Maksymiliana Marię Kolbego, Błogosławioną rodzinę Ulmów oraz rotmistrza Witolda Pileckiego” – podkreśla ks. Dariusz Wilk CSMA.

ZOBACZ>>> Podkarpaccy samorządowcy apelują o przywrócenie Rodzinie Ulmów godnego miejsca w Muzeum II Wojny Światowej

Zakony apelują o najwyższe odznaczenia państwowe dla o. Kolbego i Rodziny Ulmów

W udostępnionym KAI apelu przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce stwierdza, że mimo zapowiedzi obecnego dyrektora Muzeum o przywróceniu w nowym kształcie ekspozycji o. św. Maksymilianie i bł. Rodzinie Ulmów, w Internecie pojawiła się lawina tekstów zarzucających św. Maksymilianowi antysemityzm i szkalujących jego dobre imię. „Wywołana decyzjami dyrekcji Muzeum II wojny światowej sytuacja boleśnie uderza swym brakiem rzetelności i obiektywizmu w społeczność katolicką” – podkreślił.

W apelu stwierdzono, że sytuacja wywołana decyzjami dyrekcji Muzeum narusza poczucie wspólnoty narodowej w stopniu przekraczającym poczynania władzy komunistycznej. „Ostatnie wydarzenia i wypowiedziane słowa (także wypowiedzi dyrektora Muzeum) zdają się narzucać dyskursowi społecznemu w Polsce bardzo niebezpieczny kierunek sugerujący, że bycie katolikiem i kierowanie się ewangelicznymi wartościami stanowi powód do wykluczenia ze zbiorowej pamięci narodu i jakąś wstydliwą przywarę, która nie przystoi współczesnym ludziom” – zaznaczył przewodniczący Konferencji.

PRZECZYTAJ>>> Ulmowie i Kolbe wrócą na wystawę w Muzeum II Wojny Światowej

Poniżej publikujemy treść Apelu:

Z zażenowaniem i prawdziwym zaskoczeniem przyjęliśmy sekwencję wydarzeń związanych z usunięciem ze stałej wystawy w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku obiektów upamiętniających św. Maksymiliana Marię Kolbego, Błogosławioną rodzinę Ulmów oraz rotmistrza Witolda Pileckiego. Szczególnie zaskakujący i żenujący był wywiad prof. Pawła Machcewicza, byłego dyrektora tego muzeum, udzielony „Gazecie Wyborczej”, gdzie nazwał św. Ojca Kolbe „gorliwym antysemitą”, który rzekomo pisał „niezwykle jadowite antysemickie teksty” oraz stwierdził, że umieszczenie na wystawie rodziny Ulmów „fałszuje rzeczywistość historyczną” II wojny światowej.
 
Mimo zapowiedzi obecnego dyrektora Muzeum o przywróceniu w nowym kształcie ekspozycji o. św. Maksymilianie i bł. Rodzinie Ulmów, w Internecie pojawiła się lawina tekstów zarzucających św. Maksymilianowi antysemityzm i szkalujących jego dobre imię. Wywołana decyzjami dyrekcji Muzeum II wojny światowej sytuacja boleśnie uderza swym brakiem rzetelności i obiektywizmu w społeczność katolicką. Narusza także poczucie wspólnoty narodowej w stopniu przekraczającym poczynania władzy komunistycznej, która przecież uszanowała oświęcimski czyn św. Maksymiliana, nadając mu w 1972 roku Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari.
 
Ostatnie wydarzenia i wypowiedziane słowa (także wypowiedzi dyrektora Muzeum) zdają się narzucać dyskursowi społecznemu w Polsce bardzo niebezpieczny kierunek sugerujący, że bycie katolikiem i kierowanie się ewangelicznymi wartościami stanowi powód do wykluczenia ze zbiorowej pamięci narodu i jakąś wstydliwą przywarę, która nie przystoi współczesnym ludziom. Wyrażamy głębokie przekonanie, że instytucjonalne popieranie przez rządzących tego sposobu myślenia stanowi zagrożenie dla historycznych i kulturowych źródeł tożsamości naszego społeczeństwa i jego przyszłości.
 
W tym kontekście apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie najwyższego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego bohaterom II wojny światowej, Ojcu Maksymilianowi Kolbemu i Rodzinie Ulmów. Prosimy też wszystkich ludzi dobrej woli o poparcie naszego apelu do Prezydenta RP.

ks. Dariusz Wilk CSMA
Przewodniczący KWPZM

KAI, pa/Stacja7