ONZ: rekordowo wysoka liczba uchodźców na świecie

Raport „Global Trend“ Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR), opublikowany z okazji obchodzonego przez ONZ Światowego Dnia Uchodźców, informuje, że o sześć milionów ludzi więcej niż rok wcześniej zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów na skutek konfliktów.

Raport dzieli na trzy kategorie 65,3 milionów ludzi pozbawionych swoich stron ojczystych: 21,3 mln, to uchodźcy do innych krajów, 40,8 mln.- uchodźcy we własnych krajach oraz 3,2 mln osób oczekujących na azyl.

Według UNHCR tak silny wzrost liczby uchodźców jest skutkiem konfliktów i trudnej sytuacji w krajach Bliskiego Wschodu. Rok 2015 był w Syrii piątym już rokiem wojny, na której zakończenie na razie się nie zanosi. Do końca 2015 roku skutkiem konfliktu było 4,9 mln uchodźców z Syrii oraz 6,6 milionów uchodźców we własnym kraju. Eskalacja przemocy w Iraku wypędziła 4,4 mln mieszkańców z ich własnych domów, a 250 tysięcy szuka schronienia za granicą.

Największe fale uchodźców odnotowano w 2015 roku w regionie bliskowschodnim i na południe od Sahary w Afryce. Ich przyczyną są długotrwałe konflikty, takie jak np. w Południowym Sudanie i w Republice Środkowoafrykańskiej, a także nowe – w Nigerii czy Burundi. Na doraźną pomoc UNHCR dla nich przeznaczono 3,55 mln euro, przy czym po milionie euro przeznaczono dla Sudanu Południowego i Nigerii.

O przyjmowanie poszukiujących schronienia apelował podczas wczorajszej modlitwy Anioł Pański papież Franciszek. Ojciec Święty przypomniał, że uchodźcy są „takimi samymi ludźmi jak my“ z tą różnicą, że „im wojna odebrała dom, pracę, rodzinę i przyjaciół“. Apelujac, by pozwolić tym ludziom mówić, papież powiedział, że „ich historie i ich twarze to apel o odnowę naszego wkładu w sprawę pokoju i sprawiedliwości.”

Międzynarodowy dzień pamięci o uchodźcach ustanowił właściwie papież Benedykt XV (1914-1922) w czasie I wojny światowej. Z inicjatywy ONZ od 2001 Światowy Dzień Uchodźcy obchodzony jest 20 czerwca. Rokrocznie z tej okazji UNHCR ogłasza doroczny raport o sytuacji uchodźców.

KAI