Ograniczenia wolności religijnej przybierają na sile. Alarmująca opinia eksperta ONZ

Opinia specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka ♦ Prawo do wolności religijnej jest w wielu krajach świata coraz bardziej ograniczane ♦ Wzrost liczby aktów nienawiści ze strony grup ekstremistów

Prawo do wolności religijnej jest w wielu krajach świata coraz bardziej ograniczane – alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zaniepokojenie budzi widoczny wzrost liczby przypadków podburzania do nienawiści, dyskryminacji czy przemocy ze względu na religię lub światopogląd. Wzrosła też liczba aktów nienawiści ze strony grup ekstremistów, a także mobbingu, powiedział 7 marca w Genewie specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka, Ahmed Shaheed.

Zaznaczył, że szczególne zaniepokojenie budzą powtarzające się doniesienia o masowych okrucieństwach, zagrażających istnieniu mniejszościowych wspólnot religijnych. „A są wśród nich również takie grupy, które istnieją od ponad dwóch tysięcy lat” – podkreślił ekspert ONZ-owski. Jego zdaniem Rada Praw Człowieka winna wpłynąć na wspólnotę międzynarodową, aby ta „podjęła pilnie działania na rzecz umacniania prawa do wolności religijnej i jego ochrony”.

Mówca zwrócił przy tym uwagę, że również społeczeństwo obywatelskie odgrywa „potrzebną i decydującą rolę” w budowaniu zaufania między stronami konfliktów na tle religijnym”.

Pochodzący z Malediwów 52-letni Ahmed Shaheed pełni urząd specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka od 1 lipca 2016 roku. W ciągu trzyletniej kadencji jego zadaniem jest śledzenie przestrzegania i łamania wolności religijnej i jej wyznawania w państwach członkowskich ONZ. Swoje raporty przekazuje Radzie Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.

KAI