Najbliższy Dzień Judaizmu odbędzie się w Warszawie. W planach spotkanie młodzieży chrześcijańskiej i żydowskiej

Centralne obchody Dnia Judaizmu odbędą się 17 stycznia 2018 r. w Warszawie ♦ Nad jego programem debatował Komitet KEP ds. Dialogu z Judaizmem, któremu przewodniczy bp Rafał Markowski ♦ Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa

Najbliższe centralne obchody XXI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce odbędą się w Warszawie 17 stycznia 2018 r. Nad ich kształtem obradował dziś wstępnie Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, któremu z ramienia Episkopatu przewodniczy bp Rafał Markowski.

W ramach dyskusji zastanawiano się zarówno nad hasłem Dnia Judaizmu, jak i nad pracą edukacyjną i formacyjną, jaka powinna poprzedzić jego obchody.

Nowością towarzyszącą przyszłorocznemu Dniu Judaizmu ma być zorganizowanie w jego ramach specjalnego spotkania młodzieży chrześcijańskiej i żydowskiej.

Zwrócono uwagę, że Warszawa przed 1939 r. była miastem, w którym żyło najwięcej Żydów spośród wszystkich miast Europy. W związku z tym postanowiono, że Dzień Judaizmu w stolicy Polski zostanie poprzedzony specjalną kampanią informacyjną i edukacyjną, mającą na celu przypomnienie nie tylko tego faktu, ale i obecności Żydów na ziemiach polskich, jako niezbywalnego elementu polskiej tożsamości i przestrzeni kulturowej.

Postulowano zaproszenie do współudziału w przygotowaniach Dnia Judaizmu władz miasta, warszawskich uczelni oraz licznych, funkcjonujących tutaj instytucji związanych z kulturą żydowską i mających na celu jej promowanie – ze szczególnym zwróceniem uwagi na Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Ogólnopolski Dzień Judaizmu został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.

Polska jest drugim, po Włoszech, europejskim krajem, w którym zaczęto organizować takie obchody. Później włączyły się w tę inicjatywę m.in. Austria, Holandia i Szwajcaria.

Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa oraz pogłębianiu świadomości – jak nauczał Jan Paweł II – że religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa rzeczywistością zewnętrzną, lecz „czymś wewnętrznym, oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii”.

Zgodnie z założeniami Episkopatu, Dzień Judaizmu ma przybliżać nauczanie Kościoła po II Soborze Watykańskim na temat Żydów i ich religii oraz ukazywać antysemityzm jako grzech. Jest to też okazja do propagowania posoborowego wyjaśniania tekstów Pisma Świętego, które w przeszłości mogły być interpretowane w sposób antyjudaistyczny i antysemicki.

Co roku centralne obchody Dnia Judaizmu organizuje inna polska diecezja wraz z powołanym w 1996 r. Komitetem ds. Dialogu z Judaizmem. Przewodniczący Komitetu, bp Mieczysław Cisło podkreśla, że „wspólne dziedzictwo Żydów i chrześcijan wzywa ich do dawania świadectwa Jedynemu Bogu i jego przykazaniom”.

Po raz pierwszy Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce obchodzono w 1998 r. w Warszawie. W międzyczasie odbyły się w największych polskich miastach. Ubiegłoroczne jubileuszowe ogólnopolskie obchody XX Dnia Judaizmu miały miejsce w Kielcach, a w przyszłym roku zorganizowane zostaną ponownie w stolicy.

Komitetowi ds. Dialogu z Judaizmem Rady Konferencji Episkopatu ds. Dialogu Religijnego przewodniczy bp Rafał Markowski. W jego skład wchodzą: ks. Tomasz Adamczyk, Monika Adamczyk-Grabowska CFSF, ks. Wiesław Dawidowski OSA, prof. Jan Grosfeld, ks. Łukasz Kamykowski, ks. Grzegorz Michalczyk, Ryszard Montusiewicz, ks. Jerzy Stranz, Barbara Sułek-Kowalska, ks. Alfred Wierzbicki i Sławomir Żurek.

KAI