Logo i kalendarz Roku Miłosierdzia

Logo i program głównych wydarzeń Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego Miłosierdzia zaprezentowano dziś w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej.

Logo, zaprojektowane przez słoweńskiego jezuitę o. Marko Rupnika, przedstawia Chrystusa Dobrego Pasterza, niosącego na ramionach nie owieczkę, ale człowieka. Jest to obraz Miłosierdzia Boga względem zagubionej ludzkości, okazanego przez wcielenie Syna Bożego i odkupienie. Scena ujęta jest znamienną dla najstarszej sztuki chrześcijańskiej owalną aureolą, zwaną mandorlą. Z jej boku umieszczony jest napis: MIŁOSIERNI JAK OJCIEC. To motto Roku Świętego, zaczerpnięte ze słów Pana Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36).

Rok Miłosierdzia będzie trwał od tegorocznej uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia do przyszłorocznej Niedzieli Chrystusa Króla 20 listopada. Jego kalendarz ma trzy perspektywy. Jedna dotyczy wydarzeń z wielkim napływem ludzi. Pierwsze z nich, poświęcone tym wszystkim, którzy działają w ruchu pielgrzymkowym, planuje się w dniach 19-21 stycznia 2016 r. 3 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, odbędzie się spotkanie ruchów, stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych żyjących duchowością miłosierdzia. Będą też m.in. rzymskie spotkania diakonów, kapłanów, czy młodych przystępujących do sakramentu bierzmowania – niezależnie od wielkich obchodów Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Przewiduje się także Jubileusz Więźniów, choć nie wiadomo jeszcze, czy niektórzy z nich będą mogli wziąć udział w pielgrzymce do Rzymu.

Druga perspektywa to symboliczne, bliżej jeszcze nieznane gesty Papieża wobec „peryferii egzystencjalnych”. Takich gestów mają też dokonać biskupi w swoich diecezjach. Obchody Roku Miłosierdzia obejmą bowiem, jak wiadomo, wszystkie diecezje, a Drzwi Święte zostaną otwarte w katedrach czy innych ważnych świątyniach na całym świecie. Wreszcie trzecia perspektywa dotyczy tych licznych pielgrzymów, którzy przybędą do Rzymu indywidualnie, niezorganizowani.

Prezentacji logo i kalendarza Roku Świętego dokonał w watykańskim biurze prasowym przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp Rino Fisichella. Odpowiadał on potem na pytania dziennikarzy, które dotyczyły m.in. nowości, jaką są „misjonarze miłosierdzia”.

„Misjonarze miłosierdzia to coś, co po raz pierwszy ma miejsce podczas Jubileuszu. Jest pragnieniem Papieża, by w ten sposób było widoczne jakby przedłużenie jego obecności przez znak czułości i przebaczenia – powiedział przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. – Otrzymujemy już zgłoszenia wielu księży, ale razem z biskupami określimy, kto najlepiej nadaje się do tej posługi. Muszą to być ludzie mający ogromną cierpliwość i znajomość ludzkich ograniczeń, kapłani wyrażający bliskość Boga, Jego czułość i miłosierdzie. Mają być dobrymi kaznodziejami, bo na nabożeństwach będą głosić słowo miłosierdzia, a jednocześnie dobrymi spowiednikami. Musimy więc umieć dobrać ludzi, którzy potrafią pełnić tę posługę. Myślimy, że mogą nam w tym pomóc także biskupi-seniorzy, bo mają duże doświadczenie i umieją wychodzić naprzeciw wielu ludziom. Papież pisze w bulli, że posługa ta dotyczy «przede wszystkim Wielkiego Postu», ale misjonarze miłosierdzia będą do dyspozycji przez cały Rok Święty”.

Abp Fisichella ujawnił m.in., że o zamiarze ogłoszenia Roku Miłosierdzia Ojciec Święty mówił mu po raz pierwszy na audiencji prywatnej już w sierpniu ub. r. „Papieski sekret” udało się jednak utrzymać w Watykanie aż do dnia jego zapowiedzi 13 marca. Rok Jubileuszowy ma również własną stronę internetową m.in. w języku polskim: www.im.va.
Radio Watykańskie