Liturgia pokutna w Watykanie: papież wyspowiadał kilkanaście osób. Wcześniej sam przystąpił do spowiedzi

Bazylika św. Piotra zamieniła się w piątek w wielki konfesjonał ♦ Po południu Franciszek przewodniczył liturgii pokutnej, w czasie której można było skorzystać z sakramentu spowiedzi ♦ Jednym z 92 spowiedników był Ojciec Święty, który wyspowiadał kilkanaście osób.

Nabożeństwo, które ma już kilkuletnią tradycję, rozpoczęło się – jak zwykle – procesjonalnym wejściem papieża i towarzyszących mu osób, ale w przeciwieństwie do lat poprzednich nie wygłosił on żadnego rozważania. Zastąpiono je długą chwilą ciszy, w czasie której zachęcono wiernych do przeprowadzenia rachunku sumienia. Pomagały im w tym pytania zawarte w książeczce, którą otrzymali uczestnicy liturgii.

Franciszek w tym czasie długo się modlił, po czym odmówiono akt pokutny i modlitwę Ojcze nasz. Następnie – zgodnie ze zwyczajami panującymi w krajach hiszpańskojęzycznych – uklęknął przy drzwiczkach konfesjonału i wyspowiadał się przed jednym z księży, po czym sam usiadł w konfesjonale i przez ponad pięćdziesiąt minut spowiadał wiernych.

Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne poprzedziło o tydzień ogólnoświatową akcję „24 godziny dla Pana”. Odbędzie się ona także w Rzymie, a na jej zakończenie przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp Rino Fisichella odprawi liturgię w rzymskim sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Nabożeństwa pokutne w Wielkim Poście prowadził również Benedykt XVI, a Jan Paweł II zasiadał w konfesjonale w Wielki Piątek.

KAI