Kryzys powołań we Włoszech. Seminaria pustoszeją, księża posługują w kilku parafiach

Obecnie we Włoszech posługuje niespełna 40 tys. kapłanów. To o 10 tys. mniej niż jeszcze dziesięć lat temu. Biskupi powierzają odpowiedzialność za kolejne parafie diakonom stałym, a księża posługują nawet w kilkunastu kościołach.

Coraz częściej we Włoszech mówi się o “kryzysie duszpasterskim”, „galopującym starzeniu duchowieństwa” oraz o nowym rodzaju duszpasterzy „księżach-globtroterach”, którzy są nieustannie w drodze między powierzonymi im wspólnotami parafialnymi – rekordzista nazwany jest „proboszczem od siedemnastu dzwonnic”.

Najnowsze badania episkopatu dotyczące księży we Włoszech pokazują pogłębiający się kryzys powołań. Obecnie posługuje tam 39804 kapłanów (na 25589 parafii), natomiast dekadę temu było ich o 10 tysięcy więcej.

Spadek powołań również w zakonach

W ostatnich trzydziestu latach liczba księży we Włoszech zmniejszyła się o 27 proc., a średnia ich wieku zdecydowania wzrosła i przekroczyła obecnie 61 lat. Prawie 17 proc. duchowieństwa diecezjalnego to 80-latkowie, a zaledwie 10 proc. ma mniej niż 40 lat.

Z powodu braku powołań zamykane są kolejne seminaria duchowne. Przez pierwsze 15 lat nowego tysiąclecia liczba powołań diecezjalnych zmalała o jedną trzecią, podobnie sytuacja wygląda w zakonach męskich. O 29 proc. spadła również liczba powołań w zgromadzeniach żeńskich.

Odpowiedzialność za parafie powierzana jest diakonom

Inaczej jest w przypadku diakonów stałych, których liczba we Włoszech ciągle rośnie – obecnie jest ich ponad 4700, a 90 proc. to mężowie i ojcowie rodzin. W kolejnych diecezjach powierza się im odpowiedzialność za wspólnoty parafialne, które terytorialnie się rozrastają, ponieważ powstają z łączenia kolejnych parafii.

Włoscy biskupi podkreślają, że są to „decyzje misyjne”, które mają pomóc stawić czoło nowemu duszpasterskiemu wyzwaniu. Jednocześnie podkreślają, że coraz mocniejsze zaangażowanie diakonów, rodzin, wspólnot i ruchów w prowadzenie parafii staje się „motorem nowego dynamizmu duszpasterskiego”.

kh/Vatican News/Stacja7