Kościół nigdy nie porzuci rodziny – zapewnił Papież na audiencji ogólnej

Aby przyszły Synod Biskupów utwierdził we wszystkich świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny – modlił się Papież podczas audiencji ogólnej. Odbywała się ona pod strugami ulewnego deszczu, ale miała charakter świąteczny. Z racji przypadającej uroczystości Zwiastowania była przeznaczona przede wszystkim na modlitwę za Kościół, aby był w stanie wypełnić swą misję względem rodzin, zwłaszcza w kontekście najbliższego Synodu Biskupów.
Papież zauważył, że przez Zwiastowanie Bóg oświeca i umacnia wiarę Maryi, a następnie również i Józefa, aby Jezus mógł się narodzić w ludzkiej rodzinie. Pokazuje to, że tajemnica Wcielenia to nie tylko poczęcie w łonie Matki, ale również przyjęcie Syna Bożego w prawdziwej rodzinie. Franciszek przypomniał też, że dziś w wielu krajach obchodzony jest Dzień Ochrony Życia. Z tego względu dokładnie przed 20 laty św. Jan Paweł II podpisał encyklikę Evangelium vitae. Z tej okazji – jak zauważył Franciszek – na plac św. Piotra przybyło wielu działaczy ruchów obrony życia.

„W Evangelium vitae rodzina zajmuje centralne miejsce, gdyż jest ona łonem, w którym poczyna się ludzkie życie. Słowa mojego czcigodnego poprzednika przypominają nam, że ludzkie małżeństwo zostało od początku pobłogosławione przez Boga, by tworzyć wspólnotę życia i miłości, której powierzona jest misja prokreacji. Małżonkowie chrześcijańscy, zawierając sakrament małżeństwa, z pomocą łaski Chrystusa gotowi są zachować to błogosławieństwo przez całe życie. Kościół ze swej strony uroczyście zobowiązuje się do troski o rodzącą się stąd rodzinę, jako o dar Boży dla swego życia, w dobrej i złej doli: więź między Kościołem a rodziną jest święta i nienaruszalna. Kościół, będąc matką, nigdy nie porzuca rodziny, nawet jeśli jest ona upokarzana, raniona i na wiele sposobów dręczona. Nawet gdy popada w grzech, albo oddala się od Kościoła; zawsze uczyni on wszystko, co w jego mocy, starając się ją uleczyć i uzdrowić, zachęcić do nawrócenia i pojednać z Panem” – powiedział Papież.
Franciszek podkreślił, że Kościół, aby mógł wypełnić swą misję względem rodziny, potrzebuje modlitewnego wsparcia. Tej modlitwy potrzebuje również Synod Biskupów, który będzie poświęcony rodzinie.

„Chciałbym, aby ta modlitwa, podobnie jak cały proces synodalny, ożywiana była współczuciem Dobrego Pasterza dla swojej owczarni, a szczególnie dla osób i rodzin, które z różnych powodów są «znękane i porzucone, jak owce nie mające pasterza» (Mt 9, 36). W ten sposób Kościół, wspierany i ożywiany Bożą łaską, będzie mógł być jeszcze bardziej zaangażowany i jeszcze bardziej zjednoczony w świadectwie prawdy o miłości Boga i Jego miłosierdziu wobec wszystkich bez wyjątku rodzin świata, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz owczarni. Proszę was, aby nie zabrakło waszej modlitwy. Wszyscy – Papież, kardynałowie, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, wierni świeccy – wszyscy jesteśmy wezwani do modlitwy za Synod. Tego trzeba, a nie plotek!” – powiedział Franciszek.

Niech i nasze rodziny staną się miejscami wspólnoty i Wieczernikami modlitwy, szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi – modlił się Papież na zakończenie katechezy w specjalnej modlitwie za Synod.

Do tematu katechezy Franciszek nawiązał też w słowie do Polaków.
„Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że Syn Boży dla naszego zbawienia przyjął ludzką naturę, stał się człowiekiem. Przyszedł na świat w konkretnej rodzinie, jest z nami, prowadzi nas przez życie. Umiejmy dostrzec Jego obecność w każdym małżeństwie, w każdej rodzinie. Niech Jego bliskość opromienia i wspiera wasze życie, pomaga pokonywać trudności, rodzi w sercach prawdziwą radość” – powiedział Papież.

 

Radio Watykańskie