Kongregacja dla Kościołów Wschodnich apeluje o hojność dla Ukrainy

O hojne wsparcie niedzielnej zbiórki na potrzeby ofiar wojny na Ukrainie zaapelowała Kongregacja dla Kościołów Wschodnich.

Zgodnie z życzeniem papieża Franciszka zbiórka taka odbędzie się 24 kwietnia we wszystkich kościołach katolickich Europy. Pieniądze zostaną przebaczone na pomoc dla osób „zranionych na ciele i na duszy przez przemoc”.

Ten „czyn miłosierdzia, o jaki papież Franciszek poprosił Kościoły w Europie, po raz kolejny wzbudzi świadomość braterstwa, jakie łączy nas z naszymi braćmi i siostrami na Ukrainie, niekiedy zapomnianymi, podobnie jak tyle innych bolesnych sytuacji na świecie”. Okazana w ten sposób bliskość wielu ludzi „będzie niczym mała lampka, która przywraca nadzieję w zranionych sercach”. Pomoże także „pasterzom Kościołów chrześcijańskich w niesieniu pociechy i leczeniu bólu swoich wiernych”, jak również „pobudzi tych, którzy kierują losami narodów do wspierania poszanowania prawa i pokoju”.

Kongregacja prosi Matkę Bożą „Bramę Miłosierdzia” by „czuwała nad Europą i swą modlitwą wzbudzała pragnienie pojednania oraz odnowioną zdolność do życia razem jako bracia”. Ikona Maryi Bramy Miłosierdzia, na co dzień znajdująca się w greckokatolickiej cerkwi Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu koło Przemyśla, towarzyszyła otwarciu Jubileuszu Miłosierdzia 8 grudnia ub.r. na placu św. Piotra w Watykanie. Poprosił o to papież Franciszek, który o słynącej cudami jarosławskiej ikonie dowiedział się od kaznodziei Domu Papieskiego. Z kolei o. Raniero Cantalamessa OFMCap otrzymał kopię tej ikony na zakończenie rekolekcji dla biskupów greckokatolickich i rzymskokatolickich Ukrainy.

KAI