„Jeśli mamy się czegoś nauczyć przez ten czas, to tego, że nikt nie ocali się sam”

Papież Franciszek napisał artykuł dla hiszpańskiego magazynu Vida Nueva. Zwrócił w nim uwagę, że zmaganie z koronawirusem jest szansą, by położyć kres niesprawiedliwościom, a nasze reakcje na epidemię są testem wobec wszystkich innych problemów.

Papież napisał w artykule, że w obecnym kryzysie jest szansa na zjednoczenie. Podkreśla, że jest to czas, w którym trzeba zacząć od nowa i zmienić nasze postawy, inspirując się przykładem osób, które w minionych dniach poświęciły się dla innych, ryzykując własnym życiem a także tych, którzy pozostali w swych domach, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zarazy. – Jeśli mogliśmy się czegoś nauczyć przez cały ten czas, to tego, że nikt nie ocali się sam – zauważył Franciszek.

Podkreślił on także, że żadne indywidualne działanie nie jest działaniem odosobnionym i ma dobre i złe konsekwencje dla innych, ponieważ wszystko jest połączone w naszym wspólnym domu. „Jeśli władze sanitarne zarządzają zamknięcie w domach, to ludzie, świadomi swojej współodpowiedzialności za powstrzymanie pandemii, umożliwiają to”.

Franciszek zaznaczył, że nikt nie jest jedynie trybikiem w maszynie, wypełniającym polecenia wydawane z góry, każdy decyduje o swojej historii i o losach społeczeństwa i że zachowanie każdego z nas może mieć decydujące znaczenie dla życia społecznego: „Możemy wspólnie odpowiedzieć na wszystkie przejawy zła, z powodu którego już teraz cierpią miliony braci na świecie. Jeśli zachowujemy się jak jeden lud, także w obliczu innych epidemii, możemy działać efektywnie”.

Papież wezwał też do wspólnej odpowiedzialności, wskazując, że nasze reakcje na pandemię są testem na wszystkie inne problemy. Zostawił też w artykule pytania do refleksji: „Czy będziemy umieli zachowywać się odpowiedzialnie w obliczu głodu, który cierpi tak wiele osób, wiedząc, że jest pożywienie dla wszystkich? Czy nadal będziemy odwracali wzrok ze współwinnym milczeniem w obliczu wojen napędzanych pragnieniem panowania i władzy? Czy będziemy skłonni zmienić nasz styl życia, który pogrążył wiele osób w ubóstwie, promując i zachęcając nas do prowadzenia bardziej wstrzemięźliwego życia, które umożliwi sprawiedliwy podział dóbr? Czy jako wspólnota międzynarodowa podejmiemy środki niezbędne do ograniczenia dewastacji środowiska, czy też nadal będziemy zaprzeczali oczywistości?”.

Ojciec Święty, zauważył realistycznie, że nadal będzie nas kusiła „globalizacja obojętności”, ale „da Bóg, że znajdziemy niezbędne przeciwciała sprawiedliwości, miłości i solidarności”, nie bojąc się „żyć alternatywą cywilizacji miłości”.

 

KAI, os