Franciszek wzywa do walki ze współczesnym niewolnictwem. „To ciężka plaga”

Niewolnictwo to „ciężka plaga społeczna niestety wciąż dzisiaj rozprzestrzeniona w różnych częściach świata” – mówi telegram papieski z okazji wydarzenia Global Slavery Index 2023 Vatican Spotlight.

Tekst podpisany przez watykańskiego sekretarza stanu, kard. Pietro Parolina, wyraża nadzieję, że odbyte wczoraj spotkanie „wzbudzi w biorących udział odnowioną uwagę na wartości wolności, wzajemnego szacunku i solidarności”.

Wydarzenie przygotowały Papieska Akademia Nauk Społecznych, ambasada Australii przy Stolicy Apostolskiej oraz organizacja Walk Free. Warto tu zauważyć, iż współczesne niewolnictwo przybiera różne formy. Chodzi np. o przymusową pracę czy małżeństwo, pozbawienie swobody z powodu długów lub ograniczanie jej groźbami, przemocą, oszustwami lub nadużyciami władzy.

Papieski telegram wzywa wszystkich wiernych do walki z takim procederem. Podejmowane działania, takie jak Global Slavery Index 2023 Vatican Spotlight, powinny mieć na celu „zachęcanie do większego zaangażowania się, aby zapewnić i zagwarantować niezbywalne prawa każdej osoby” – zauważa tekst.

KAI, kh/Stacja7