Franciszek: głód na świecie jest zbrodnią przeciwko prawom człowieka

Według najnowszych danych ONZ, co dziesiąta osoba na świecie cierpi z powodu głodu lub niedożywienia. "Głód na świecie jest zbrodnią przeciwko prawom człowieka" - napisał papież Franciszek w przesłaniu do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

Przesłanie papieża zostało odczytane na początku trzydniowego spotkania, które będzie przygotowaniem do wrześniowego szczytu ONZ na temat systemów dystrybucji żywności.

“Aby zlikwidować głód, nie wystarczy produkcja żywności”

Zdaniem papieża, potrzebna jest “radykalna zmiana”, ponieważ nie wystarczy skupienie się na technologiach zwiększających produkcję żywności na naszej planecie, jeśli ich rezultatem jest “sterylizacja przyrody”, a wielu ludzi i tak pozostaje „bez chleba powszedniego”. Sytuacja ta „stanowi prawdziwe zgorszenie, zbrodnię łamiącą podstawowe prawa człowieka”, a także niesprawiedliwość, którą wszyscy „są zobowiązani wykorzeniać konkretnymi działaniami, dobrymi praktykami oraz odważną polityką lokalną i międzynarodową”.

Franciszek podkreślił, że do osiągnięcia celu “zero głodu” nie wystarczy sama produkcja żywności, ale potrzebna jest “nowa mentalność, holistyczne podejście i koncepcja systemów żywnościowych, które chronią Ziemię i zachowują w centrum godność osoby ludzkiej”. Dla nakarmienia ludzkości konieczne jest zarówno zapewnienie wystarczającej liczby żywności w skali świata, jak i “godziwej pracy na szczeblu lokalnym”. Trzeba również odbudować centralną rolę rolnictwa i przyznać mu priorytet w decyzjach politycznych i gospodarczych.

“Nikt nie powinien być pominięty”

Papież wskazał, że “istotną częścią składową systemów żywnościowych jest rodzina”, w której ludzie uczą się “korzystać z owoców Ziemi bez wykorzystywania jej” i odkrywają “style życia szanujące dobro osobiste i wspólnotowe”.

Zaznaczył, że każdy ponosi odpowiedzialność za realizację marzenia “o świecie, w którym chleb, woda, lekarstwa i praca są w obfitości i najpierw docierają do najuboższych”. Jest to “szlachetny cel”, któremu służą Stolica Apostolska i Kościół katolicki. Nikt nie powinien być pominięty – głosi papieskie przesłanie. Każda osoba powinna móc zaspokoić swe podstawowe potrzeby, aby “tworzyć pokojowe, dostatnie i naprawdę braterskie społeczeństwo”.

kh/KAI/Stacja7