Ingres bp. Romualda Kamińskiego do katedry na Pradze

W sobotę 20 stycznia odbył się ingres bp. Romualda Kamińskiego do katedry warszawsko-praskiej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Bp Kamiński jest czwartym biskupem diecezji warszawsko-praskiej powstałej po podziale administracyjnym Kościoła w 1992 roku.

W uroczystej Mszy świętej wzięło udział udział kilkudziesięciu biskupów na czele z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kilkuset kapłanów, osób konsekrowanych oraz wierni świeccy.

– Pragnę by ingres był wielkim świętem całej diecezji podczas którego razem staniemy przed Bogiem jako jedna wielka rodzina powierzając Panu poszczególne stany Kościoła oraz czekające nas wyzwania – powiedział bp Romuald Kamiński przed ingresem. Podkreślił, że przychodzi na warszawską Pragę przede wszystkim, by służyć ludziom i wraz z nimi pragnie budować Kościół lokalny.

Msza św. rozpoczęła się uroczystą procesją. W drzwiach bazyliki katedralnej nowego biskupa powitał bp Marek Solarczyk z proboszczem ks. Bogusławem Kowalskim jako przedstawicielem kapituły katedralnej.

Po rozpoczęciu liturgii nuncjusz odczytał bullę papieską ogłaszającą nominację bp. Romualda Kamińskiego nowym biskupem diecezji warszawsko-praskiej. Następnie przekazał mu pastorał – symbol władzy pasterskiej, po czym nastąpiło homagium czyli publiczne wyrażenie czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa nowemu biskupowi diecezji.

– Bp Kamiński otrzymał neogotycki pastorał arcybiskupów warszawskich z przełomu XIX i XX wieku. Posługiwali się nim abp Wincenty Chościak-Popiel i kardynał Aleksander Kakowski, a po II wojnie światowej biskupi pomocniczy archidiecezji warszawskiej, wśród których ostatnim był bp Zbigniew Kraszewski – powiedział bp Marek Solarczyk.

Przychodzę by służyć zbawieniu ludu Bożego – powiedział bp Kamiński w czasie ingresu do katedry warszawsko-praskiej. Wyraził wdzięczność swoim poprzednikom za ich wkład w budowanie wspólnoty diecezjalnej.

Nawiązując do wizyty Jana Pawła II w Radzyminie przypomniał, że papież nałożył na diecezję warszawsko-praską obowiązek szczególnej pamięci o roku 1920 i jego wydarzeniach. Wyrazem wdzięczności Bogu za odniesione zwycięstwa są dwie świątynie wotywne pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej na  Kamionku oraz w Rembertowie

Zwracając uwagę na maryjny rys diecezji warszawsko-praskiej wspomniał o licznych sanktuariach poświęconych Matce Bożej oraz o trwającej obecnie peregrynacji Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. – Bliskość Maryi pozwala nam na ufne przeżywanie naszej drogi do Nieba. Jej miłość i troska o lud pielgrzymi została wyrażona w jakże jasnym i zwięzłym pouczeniu z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko cokolwiek Syn mój wam powie” – powiedział bp Kamiński.

Przyznał, że dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość świata a wraz z tym i kondycja człowieka wymagają nieustannego odczytywania znaków czasu w świetle Jezusowego orędzia.

Podkreślił, że „świętość wspólnoty kapłańskiej stanowi dla biskupa dar niewyobrażalnie wielki, a przekłada się na owocne pasterzowanie, to zaś ma swój finał w doprowadzeniu ludzi do zbawienia”. – „Na samym początku mojej drogi kapłańskiej nasz seminaryjny ojciec duchowny Ks. prał. Czesław Miętek, kiedy rozpoczynałem pracę w Sekretariacie Prymasa Polski przypomniał mi: ‘Szanuj kapłanów, staraj się im pomagać i nigdy nie bądź przeszkodą, kiedy mają potrzebę spotkania ze swoim biskupem’” – wspominał bp Kamiński zapewniając, że słowa te wciąż są dla niego światłem na drodze pasterskiego posługiwania.

Za papieżem Franciszkiem podkreślił, że osoby konsekrowane są wielkim darem dla Ludu Bożego w drodze. – – Pragnieniem całej wspólnoty diecezjalnej winno być zadbanie o powołania i upraszanie łaski świętości ich posługiwania. To bowiem leży w interesie każdego z nas oczekujących od osób życia konsekrowanego służby i dbałości – poprzez modlitwę – o nasze zbawienie – powiedział biskup warszawsko-praski.

Podkreślił, że prawdziwym skarbem Kościoła są małżeństwa i rodziny. Zachęcał całą wspólnotę diecezjalną do życia w świetle Kazania na Górze. „Do nas należy, aby swoje wnętrze niejako utkać z tych elementów, jakby ułożyć przepiękną mozaikę, gdzie zamiast drogocennych kamieni będzie ubóstwo, cichość, umiejętność zasmucenia się kiedy zajdzie tego potrzeba, postawa człowieka sprawiedliwego, miłosierdzie, czystość serca, umiejętność budowania dobrych relacji, czynienie pokoju i wiele innych miłych Bogu postaw – powiedział biskupp warszawsko-praski.

Na zakończenie uroczystości zostanie odśpiewana antyfona maryjna „Pod Twoją Obronę”. Będzie to nawiązanie do zawołania biskupiego bp. Romualda Kamińskiego.

W uroczystościach bierze udział ponad 40 biskupów w tym między innymi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Tanzanii abp Marek Solczyński, prymas Polski abp Wojciech Polak, abp Stanisław Budzik, bp Rimantas Norvilla z diecezji wołkowskiej, abp Józef Górzyński, abp Tadeusz Wojda SAC, czy abp Grzegorz Ryś, oraz przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich.

Uroczystości Mszy św. ingresowej są transmitowało  Radio Warszawa.

Romuald Kamiński urodził się 7 lutego 1955 w Janówce. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 roku z rąk bp. Jerzego Modzelewskiego. Jest magistrem teologii w zakresie patrologii.

W latach 1981-1983 pracował w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku, skąd powołano go do posługi administratora Domu Arcybiskupów Warszawskich i referenta w Sekretariacie Prymasa Polski. Te funkcje, wraz z posługą kapelana Prymasa Polski kard. Józefa Glempa pełnił do 1992 roku.

W 1992 roku, po utworzeniu diecezji warszawsko-praskiej został kanclerzem Kurii biskupiej nowopowstałej diecezji. Wchodził w skład kolegium konsultorów i rady kapłańskiej.

8 czerwca 2005 roku papież Benedykt XVI mianował ks. Romualda Kamińskiego biskupem pomocniczym diecezji ełckiej. Konsekrację biskupią przyjął z rąk abp. Józefa Kowalczyka, bp. Jerzego Mazura oraz bp. Kazimierza Romaniuka 23 czerwca 2005 roku w katedrze ełckiej. Jako motto posługi biskupiej wybrał słowa Sub Tuum praesidium (Pod Twoją obronę).

14 września 2017roku bp. Kamiński został mianowany przez papieża Franciszka biskupem koadiutorem diecezji warszawsko-praskiej. Kanoniczne przejęcie urzędu biskupa diecezji warszawsko-praskiego odbyło się 8 grudnia 2017 roku w siedzibie kurii.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski bp Romuald Kamiński przewodniczy Zespołowi ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy. Był delegatem KEP ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów.

Obecnie jest również członkiem Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rady ds. Rodziny, Rady ds. Dialogu Religijnego i Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.

KAI