Wiadomości: Watykan

Franciszek: drogą Kościoła jest szczerość i nazywanie spraw po imieniu

Drogą Kościoła jest mówienie szczerze, nazywanie spraw po imieniu, w pełnej wolności. Papież wskazał to podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Papieskie liturgie z udziałem wiernych zostały wznowione po przerwie związanej z …

Franciszek w stulecie masakry Ormian: mamy obowiązek pamięci o tragicznych wydarzeniach przeszłości

Także i dziś słyszymy przytłumiony i lekceważony krzyk wielu naszych bezbronnych braci i sióstr, którzy z powodu swej wiary w Chrystusa lub przynależności etnicznej są publicznie i okrutnie zabijani – ścinani, krzyżowani, paleni żywcem …

Papież: Bóg wychodzi naprzeciw naszemu niedowiarstwu

Bóg wychodzi naprzeciw naszemu niedowiarstwu, abyśmy mogli osiągnąć pełnię wiary paschalnej. Franciszek mówił o tym w czasie południowej modlitwy maryjnej okresu wielkanocnego Regina caeli nawiązując tym samym do niedzielnej Ewangelii o niewiernym Tomaszu. Plac …

Papież: niech Jubileusz Miłosierdzia leczy rany, otwierając drogi przebaczenia i pojednania

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia to czas leczenia ran, świadczenia bliskości Boga, zaoferowania każdemu drogi przebaczenia i pojednania – powiedział Ojciec Święty podczas pierwszych nieszporów uroczystości Bożego Miłosierdzia w bazylice watykańskiej. W swojej homilii Franciszek nawiązał …

Papież do Ormian: męczeństwo łączy was z Chrystusem

„Upamiętnianie ofiar sprzed stu lat stawia nas wobec mroków mysterium iniquitatis” – „tajemnicy niegodziwości” – powiedział Papież, przyjmując biskupów z synodu patriarchalnego Kościoła ormiańskokatolickiego. Z nimi koncelebrować będzie w niedzielę 12 kwietnia Eucharystię w …

Papież do Polaków: niech w waszych rodzinach gości radość zmartwychwstania Pana

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i podziękowanie za wyrazy bliskości, jakie napłynęły z Polski wyraził papież Franciszek pozdrawiając podczas audiencji ogólnej pielgrzymów polskich.

Franciszek: żadne dziecko nie jest „pomyłką”

Ze stanowczym oskarżeniem przeciw cierpieniom znoszonym przez dzieci na skutek zaniedbań strukturalnych współczesnego świata wystąpił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Zaznaczył, że należy zrobić wszystko, aby żadne dziecko nie mogło pomyśleć, iż jest …

Papież na Regina caeli: głosić Chrystusa, bronić chrześcijan

Galilea to «peryferia», gdzie Jezus rozpoczął głosić Słowo. Stamtąd też wyrusza na nowo głoszenie wszystkim Ewangelii o zmartwychwstaniu, aby każdy mógł spotkać Zmartwychwstałego. Zwrócił na to uwagę Papież, przytaczając słowa z dzisiejszej Ewangelii, które …

Urbi et Orbi: Bóg wywyższył Chrystusa Sługę

W Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia papież Franciszek odprawił na Placu św. Piotra po łacinie uroczystą Mszę św. Zmartwychwstania Pańskiego, a po jej zakończeniu wygłosił orędzie “Urbi et Orbi”, zakończone specjalnym błogosławieństwem. Mimo deszczu na …

Papież podczas Wigilii Paschalnej: “Wejść w misterium”

Do zachwytu i kontemplacji misterium Zmartwychwstania Pana zachęcał Franciszek podczas liturgii Wigilii Paschalnej odprawianej w Wielką Sobotę późnym wieczorem w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Papież wyjaśniał znaczenie pojęcie „wejścia w misterium” i na …