Wiadomości: Watykan

Franciszek u św. Marty: dobra materialne muszą służyć dobru wspólnemu

Ludzie posiadający bogactwo powinni zadbać, by służyło ono dobru wspólnemu. W przeciwnym razie człowiek pozbawiony jest nadziei i dochodzi do różnych form korupcji – stwierdził Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii sprawowanej w Domu Świętej …

Franciszek: świat potrzebuje ludzi napełnionych Duchem Świętym

– Świat potrzebuje mężczyzn i kobiet nie zamkniętych, lecz napełnionych Duchem Świętym. Zamknięcie na Ducha Świętego jest nie tylko brakiem wolności, ale także grzechem – powiedział Franciszek w homilii podczas Mszy św., jaką odprawił …

Franciszek na Regina Caeli: Matka Kościół nikomu nie zamyka drzwi przed nosem

O owocach jakie chrzest w Duchu Świętym przyniósł Kościołowi Papież mówił w rozważaniu przed południową modlitwą maryjną. Wskazał, że wydarzenie Pięćdziesiątnicy od razu odbiło się szerokim echem na zewnątrz Wieczernika. „Kościół nie powstaje wyizolowany, …

Franciszek: Jezus nas kocha, powołuje, przebacza, posyła na misję

Do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób spogląda na mnie Pan zachęcił papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. W swojej refleksji Ojciec Święty wskazał na trzy spojrzenia Jezusa na Piotra: spojrzenie …

Papieskie spotkanie z policjantami

Służba w policji jest autentyczną misją wymagającą określonych cech charakteru oraz przymiotów osobistych i obywatelskich. Chodzi zwłaszcza o poczucie obowiązku, dyscyplinę, a także ofiarność aż po gotowość oddania życia. Mówił o tym Papież, spotykając …

Papież u św. Marty: trzeba troszczyć się o jedność Kościoła

O obowiązku zabiegania o jedność Kościoła mówił dziś Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii (J 17,20-26), w której przestawiona jest modlitwa Pana Jezusa o jedność Jego uczniów. …

Franciszek do Polaków: módlcie się, by rodzice dobrze spełniali obowiązki wychowawcze

O modlitwę, aby rodzice dobrze wypełniali obowiązki wychowawcze wobec swoich dzieci zaapelował Ojciec Święty pozdrawiając dziś Polaków podczas audiencji ogólnej. Oto słowa papieża skierowane do naszych rodaków: Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziś w sposób …

Nauczmy powierzać się Bogu, byśmy umieli pożegnali się z tym światem

O znaczeniu naszego przygotowania się na chwilę, kiedy będziemy musieli opuścić ten świat mówił dziś Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Punktem wyjścia refleksji Ojca Świętego były teksty liturgiczne (Dz 20,17-27; J …

Franciszek ogłosił cztery nowe święte

Z udziałem tysięcy wiernych z całego świata podczas Mszy św. na Placu św. Piotra w niedzielę 17 maja Franciszek ogłosił świętymi cztery zakonnice żyjące w XIX i na początku XX wieku. Są to dwie …

Reakcje na watykańsko-palestyńskie porozumienie

Z pozytywnymi reakcjami władz Palestyny spotkała się zapowiedź rychłego już podpisania szczegółowej umowy między Stolicą Apostolską a Państwem Palestyńskim. Zapowiedź tę zawiera oświadczenie wydane po wczorajszym spotkaniu watykańsko-palestyńskiej komisji dwustronnej. W nocie palestyńskiego ministerstwa …