Wiadomości: Watykan

Papież podczas audiencji ogólnej: “Chrześcijan ma odwagę podejmowania ryzyka, by nieść dobro, które dał Jezus jako skarb”

Ok. 20 tys. wiernych na placu św. Piotra ♦ Franciszek przypomniał Polakom postać kard. Adama Kozłowieckiego SJ ♦ W audiencji wzięli udział m.in.: Grupa międzyparafialna z Biura Caritas z Włocławka; Biuro Pielgrzymkowe VIVALDI z Frankfurtu nad Menem z Niemiec; Przedstawiciele Agencji Rozwoju z Działdowa

W Watykanie ogłoszono dekrety o heroiczności cnót o. Serafina Kaszuby i matki Róży Czackiej

Papież upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do opublikowania dekretu o męczeństwie franciszkanina i tercjarza oraz 7 dekretów o heroiczności cnót ♦ Wśród przyszłych błogosławionych dwoje Polaków: o. Serafin Kaszuba OFMCap. i m. Elżbieta Róża Czacka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Papież podczas modlitwy Anioł Pański: Nasz Pan jest Bogiem miłości i cierpliwości, nie zemsty

Papież pozdrowił Polaków obchodzących w kraju XVII Dzień Papieski ♦ Franciszek przypomniał, że w sobotę w Mediolanie został ogłoszony błogosławionym ojciec Arseniusz z Trigolo ♦ Papież: “Bóg nie mści się, czeka na nas, aby nas ukochać i przygarnąć do siebie”

Audiencja ogólna w Watykanie. Papież przestrzega przed pustką duchową

Około 20 tys. osób na placu św. Piotra ♦ Franciszek: “Nadzieja podtrzymuje życie, chroniąc je, strzegąc i rozwijając” ♦ Papież do polskich pielgrzymów: Nadzieja chrześcijańska opiera się na zaufaniu Bożej wszechmocy i dobroci ♦ Franciszek zainaugurował kampanię Caritas Internationalis pod hasłem “Dzielmy podróż z innymi”

Franciszek podczas Mszy w Domu św. Marty: Zażyłość z Bogiem czyni nas wolnymi

“Zażyłość z Bogiem czyni nas wolnymi” – stwierdził Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. W swojej homilii papież nawiązał do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (Łk 8,19-21), gdzie Pan Jezus wskazuje, że Jego prawdziwymi krewnymi są ci, którzy „słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

“Nie traćcie sił na uganianie się za sprzedawcami iluzji”. Papieskie przesłanie na Narodowy Kongres Trzeźwości

“Trzeźwość jest jednym z fundamentalnych warunków szczęśliwego życia człowieka” – napisał papież Franciszek w specjalnym przesłaniu do uczestników Narodowego Kongresu Trzeźwości ♦ Obraduje on w Warszawie w dniach 21-23 września

Papież podczas Mszy w Domu Świętej Marty: Chrześcijanie muszą modlić się za rządzących

Franciszek podczas porannej Mszy św. w Domu Świętej Marty ♦ Papież podkreślił, że rządzący powinni modlić się, o to, aby nie zatracili świadomości swego podporządkowania względem Boga i ludu ♦ Franciszek: “Brak modlitwy za rządzących jest grzechem”

Franciszek zachęca: Niech przebaczenie Boga otwiera nas, byśmy przebaczali braciom

Rozważania przed modlitwą Anioł Pański na placu św. Piotra ♦ Papież: “Ojciec Niebieski jest pełen miłości i pragnie ją nam zaoferować, ale nie może tego uczynić, jeśli zamkniemy nasze serca na miłość innych ludzi” ♦ Franciszek przypomniał, że Bóg każdemu z nas przebaczył grzech pierworodny i wielokrotnie otrzymywaliśmy łaskę Bożego przebaczenia

Franciszek podczas podróży apostolskiej do Kolumbii: “Ze wszystkich sił naśladujcie Jezusa!”

Papież na lotnisku w Medellin: “Trwajcie silni i wolni w Chrystusie, tak abyście odzwierciedlali to we wszystkim, co czynicie” ♦ 1,2 mln wiernych obecnych na Mszy świętej ♦ W tym samym miejscu 5 lipca 1986 r. Mszę odprawił św. Jan Paweł II ♦ Publikujemy treść papieskiej homilii

Papież wyrusza do Kolumbii. Franciszek prosi o modlitwę w intencji pielgrzymki

W Kolumbii papież będzie przebywał w dniach 6-11 września ♦ W przeddzień wyjazdu papież tradycyjnie przyjechał do bazyliki Matki Bożej Większej, by pomodlić się przed obrazem Matki Bożej ♦ Trasę papieskiego lotu zmieniono ze względu na huragan Irma ♦ Wyląduje na lotnisku w Bogocie o 23.30 czasu polskiego