Wiadomości: Polska

Jałmużna Wielkopostna

746 tysięcy skarbonek z hasłem Wiara i Miłosierdzie trafi do polskich domów z okazji rozpoczynającego się Wielkiego Postu. Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna organizowana przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię …

Rząd przyspiesza z in vitro – będzie nie tylko dla małżeństw i bez ograniczeń wiekowych

In vitro nie tylko dla małżeństw i bez ograniczeń wiekowych u kobiety, za to z możliwością niszczenia zarodków “niezdolnych do prawidłowego rozwoju” – to niektóre założenia projektu ustawy regulującej kwestie sztucznego zapłodnienia, błędnie nazywanego …

List Otwarty do Pracowników Nauki ws. przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO

Nieratyfikowanie Konwencji nie jest zgodą na jakikolwiek rodzaj przemocy, oznacza niezgodę na wprowadzanie zmian prawnych dokonywanych w oparciu o błędne diagnozy – piszą sygnatariuszki listu do Senatu RP. W apelu, podpisanym przez Towarzystwo “Fides …

Polak biskupem w Brazylii

Ojciec Święty mianował polskiego franciszkanina, o. Janusza Daneckiego, OFM Conv. biskupem pomocniczym archidiecezji Campo Grande w Brazylii, jednocześnie przyznał jemu stolicę tytularną Regie. Dotychczas o. Danecki był proboszczem parafii Matki Bożej Fatimskiej w Juruá …

Porozumienie trójstronne o współpracy przy ŚDM 2016

Porozumienie – Ta współpraca jest konieczna, bo bez niej Kościołowi byłoby bardzo trudno przeprowadzić to wydarzenie, jakim są Światowe Dni Młodzieży.

Oświadczenie Naczelnej Rady Lekarskiej nt. sejmowego pisma do TK ws. klauzuli sumienia

“Jest (…) kwestią co najmniej dyskusyjną, czy wyrażone przez Marszałka Sejmu zapatrywanie na wniosek NRL o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów o klauzuli sumienia jest rzeczywistym zdaniem Sejmu, czy jedynie opinią Marszałka” – brzmi …

Oszust podający się za kard. Macharskiego

Oszust podający się za kardynała Franciszka Macharskiego dzwoni osób znanych z pierwszych stron gazet. Korzystając z autorytetu, jakim cieszy się kardynał, próbuje wpłynąć na bieg spraw ważnych dla życia społecznego. Wczoraj ks. prof. Robert …

Paulini z Jasnej Góry apelują o modlitwę o pokój

Wobec zaostrzającego się konfliktu we wschodniej Ukrainie paulini z Jasnej Góry wzywają wiernych do szczególnej modlitwy o pokój. Od najbliższej niedzieli, czyli I Niedzieli Wielkiego Postu modlitwa błagalna Kościoła, czyli suplikacje będą zanoszone każdego …

Światowy Dzień Chorego w Kościele w Polsce

Tradycyjnie już Kościół w Polsce obchodzi przypadający dziś Światowy Dzień Chorego. W świątyniach sprawowane są uroczyste Msze, podczas których udziela się sakramentu namaszczenia chorych lub indywidualnego błogosławieństwa. W Warszawie abp Henryk Hoser przewodniczył Eucharystii …

Kościół w Polsce a rodzina (raport)

Rodzina w Polsce przechodzi zmiany podobne do tych, które zachodzą w większości krajów europejskich, tempo tych zmian jest jednak wolniejsze niż tam, choć w ostatniej dekadzie tendencja do osłabienia rodziny zdecydowanie narasta. Liczba konkubinatów …