Anioł Pański: tak kocha Pan Bóg

Bóg nas kocha miłością bezinteresowna i bezgraniczną. W tych słowach streszcza się cała Ewangelia, cała wiara, cała teologia – mówił Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus powiedział Nikodemowi, że Bóg, tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał.

Papież przypomniał, że Bóg wyraził swą miłość już w stworzeniu. Wolna i bezinteresowna miłość Ojca jest jedynym źródłem świata. Bóg stworzył Adama nie dlatego, że go potrzebował, lecz aby mieć kogoś, kogo by mógł obsypać swoimi darami – powiedział Franciszek, cytując słowa św. Ireneusza.
Ojciec Święty podkreślił, że również po grzechu Bóg nie przestał kochać człowieka. W miłosierdziu swoim pospieszył mu z pomocą.

„Bezinteresowną miłość Boga – powiedział Franciszek – widzimy nie tylko w stworzeniu, ale również w kolejnych etapach historii zbawienia: Pan wybrał swój lud, nie ze względu na jego zasługi. Nie, On mówi: wybrałem cię, ponieważ jesteś najmniejszym spośród wszystkich narodów. A gdy nadeszła pełnia czasu, choć ludzie wielokrotnie łamali przymierze, Bóg zamiast ich porzucić nawiązał z nimi nową więź w krwi Jezusa – więź nowego i wiecznego przymierza – więź, której nic nie może zerwać. Św. Paweł przypomina nam: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Krzyż Chrystusa jest największym dowodem miłości Boga do nas: Jezus umiłował nas do końca, czyli nie tylko aż do ostatniej chwili swojego ziemskiego życia, ale aż do granic możliwości. Jeżeli podczas stworzenia Ojciec dał nam dowód swojej nieskończonej miłości, obdarzając nas życiem, w męce Swego Syna dał nam dowód nad dowodami: przyszedł, aby za nas cierpieć i ponieść śmierć. A wszystko to z miłości. Tak wielkie jest miłosierdzie Boga. Bo nas kocha, przebacza nam. W miłosierdziu swoim Bóg wszystko wybacza, Bóg wybacza zawsze.
Franciszek prosił Maryję, Matkę Miłosierdzia, aby wlała w serce wszystkich pewność, że jesteśmy kochani przez Boga. Niech będzie blisko nas w chwilach trudności i obdarowuje nas uczuciami swego Syna, aby nasza wielkopostna wędrówka stała się doświadczeniem przebaczenia, otwarcia i miłosierdzia – mówił Papież.

Radio Watykańskie