Anioł Pański: o pierwszeństwie Słowa Bożego

Ewangelia głoszona przez Jezusa jest słowem życia, które czyni człowieka wolnym, także od zniewalających go duchów nieczystych. Przypomniał o tym Papież podczas niedzielnego spotkania z wiernymi na Anioł Pański.

W rozważaniu poprzedzającym maryjną modlitwę Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której opisana jest scena z synagogi w Kafarnaum, gdzie Jezus naucza i uzdrawia opętanego.

„Przybywając do Kafarnaum, Jezus nie odkłada na później głoszenia Ewangelii, nie zajmuje się najpierw rozlokowaniem (…) swojej małej wspólnoty, nie traci czasu na sprawy organizacyjne – mówił Papież. – Jego główną troską jest przekazywanie Słowa Bożego z mocą Ducha Świętego. I ludzie w synagodze są pod wrażeniem, bo Jezus naucza «jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie». Co znaczy «nauczanie tego, kto ma władzę»? Znaczy, że w ludzkich słowach Jezusa słychać było całą moc Słowa Bożego, czuć było Boży autorytet, jaki natchnął święte Pisma. Jedną z cech Słowa Bożego jest to, że sprawia ono to, co wyraża. Bo Słowo Boga odpowiada Jego władzy. Natomiast my często wypowiadamy słowa puste, bez zakorzenienia, albo nadmiar słów, czy słowa nie odpowiadające prawdzie. Tymczasem Słowo Boga odpowiada prawdzie, jest zjednoczone z Jego wolą i sprawia to, co wyraża. I tak Jezus po swoim przemówieniu ukazuje zaraz swoją władzę, uwalniając człowieka w synagodze, który był opętany przez złego ducha”.
Jak zaznaczył Ojciec Święty, stanowcze uciszenie i wypędzenie demona wywołuje ponowne zdumienie u obecnych: „Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”.

„Słowo Boże wprawia nas w zdumienie – stwierdził Franciszek. – Ma tę moc zadziwiania i to dobrze, bo Ewangelia jest słowem życia. Nie gnębi ludzi, ale przeciwnie, wyzwala tych, którzy są w niewoli tylu złych duchów tego świata: czy to ducha próżności, przywiązania do pieniędzy, pychy, czy zmysłowości… Ewangelia przemienia serce, zmienia życie, przekształca skłonność do zła w pragnienie dobra. Dlatego zadaniem chrześcijan jest szerzenie wszędzie odkupieńczej mocy, stając się misjonarzami i głosicielami Słowa Bożego. (…) Nowa nauka szerzona z mocą przez Jezusa to ta, którą Kościół niesie w świat wraz ze skutecznymi znakami Jego obecności: autorytatywne nauczanie i wyzwalające działanie syna Bożego stają się słowami zbawienia i gestami miłości Kościoła misyjnego”.

Papież zachęcił w tym kontekście wiernych do codziennego kontaktu ze Słowem Bożym przez czytanie go i noszenie przy sobie.
http://pl.radiovaticana.va/