Abp Szewczuk: Boże, daj Ukrainie zwycięstwo nad wrogiem, który przynosi śmierć

" Boże, pobłogosław ukraińskiemu narodowi, błogosław ukraińską ziemię. Pomnóż wśród nas to bogactwo, którym sam nas obdarowałeś. Boże, daj Ukrainie zwycięstwo nad wrogiem, który przynosi śmierć i pobłogosław swoje dzieci Twoim sprawiedliwym niebieskim pokojem" - mówił w swoim codziennym orędziu abp Światosław Szewczuk.

Na Ukrainie ciągle trwa wojna. Na całej linii frontu toczą się ciężkie boje. Rosjanie atakują ukraińskie wioski i miasta przy użyciu wszelkiej posiadanej broni. Lecz Ukraina nadal trwa, walczy i modli się – mówi w swym codziennym orędziu abp Światosław Szewczuk. Kontynuując rozważania nad czasem dla Stworzenia, podkreśla, że z wrogiem, który sieje na Ukrainie śmierć, walczą również ci, którzy dbają o zasoby naturalne kraju i starają się je pomnażać.

Zwierzchnik miejscowych grekokatolików zauważył, że Rosjanie poprzez wojnę sprowadzili królestwo śmierci. Ukraińcy starają się natomiast budować przestrzeń życia, broniąc jej za cenę najwyższych ofiar.

Wygląda na to, że wróg systematycznie próbuje zniszczyć całą newralgiczną infrastrukturą naszych miast. Codziennie liczymy nowe straty. 33 miasta Ukrainy pozbawiono dostaw ciepła, wody i energii. W samym Zaporożu w ciągu jednego tylko dnia zrujnowano około 40 prywatnych domów. Niszczy się zatem wszystko, co chroni ludzkie życie w chłodnych porach roku. Teraz, kiedy mówię te słowa w mieście Bachmut w obwodzie donieckim trwają żmudne prace ratunkowe, ponieważ zburzony został duży budynek i wiele osób znajduje się pod gruzami. Trwa walka o ludzkie życie – mówił abp Szewczuk.

„Przed naszymi oczami odsłaniają się przerażające obrazy tortur, znęcania się i masowych mordów”

Wielki ból budzi też to, co dzieje się w obwodzie charkowskim, gdzie trwa ekshumacja ofiar rosyjskiego agresora w pobliżu miasta Izium. Przed naszymi oczami odsłaniają się przerażające obrazy tortur, znęcania się i masowych mordów. Dochodzą też do nas wiadomości z terytoriów okupowanych. Są one coraz bardziej niepojące. Nieprzyjaciel nasila represje względem ludności cywilnej. Przeprowadza przymusową mobilizację na ukraińskich terytoriach okupowanych. Wyłapują ludzi i zmuszają ich, by zabijali swych braci i siostry – dodał.

Modlimy się dzisiaj: Boże, pobłogosław ukraińskiemu narodowi, błogosław ukraińską ziemię. Pomnóż wśród nas to bogactwo, którym sam nas obdarowałeś. Boże, daj Ukrainie zwycięstwo nad wrogiem, który przynosi śmierć i pobłogosław swoje dzieci Twoim sprawiedliwym niebieskim pokojem – zakończył zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

pa, Vatican News, KAI/Stacja7