Abp Gądecki zawierzył Polskę św. Józefowi. “Uczy nas postawy słuchania Słowa Boga”

Przed cudownym obrazem św. Józefa w kaliskim sanktuarium, abp Stanisław Gądecki zawierzył Naród i Kościół w Polsce św. Józefowi. "Św. Józef jako mąż sprawiedliwy i posłuszny, uczy postawy słuchania Słowa Boga" - napisał papież w przesłaniu do uczestników uroczystości.

W uroczystej mszy św. celebrowanej w czwartek w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu wzięli udział nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio oraz biskupi z całej Polski.

Spotykamy się dzisiaj w narodowym sanktuarium w Kaliszu, aby dokonać aktu zawierzenia Ojczyzny i Kościoła w Polsce świętemu Józefowi. Nadszedł bowiem dla nas czas lepszego zrozumienia jego roli, a tym samym czas powierzenia mu małżeństw i rodzin, powierzenia mu sprawy życia, dobrej ludzkiej pracy, powierzenia mu całej Ojczyzny i Kościoła – mówił abp Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski.

Specjalne przesłanie papieża

Podczas mszy św. odczytano list papieża skierowany do uczestników uroczystości. Franciszek przypomniał w nim, że ogłaszając rok św. Józefa “zachęciłem cały Lud Boży do modlitwy przez jego wstawiennictwo, do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania”.

“W czasie, jaki obecnie przeżywa Kościół i świat, pragnę ponownie skierować do Narodu polskiego biblijne wezwanie: udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie” – napisał papież.

“Św. Józef stoi na straży małżeństwa, rodziny i życia”

Franciszek przypomniał, że św. Józef “jako mąż sprawiedliwy i posłuszny, uczy postawy słuchania Słowa Boga, które objawia Jego zbawcze plany i zaprasza do ufnej współpracy w ich realizacji”.

“Św. Józef, wierny otrzymanemu od Boga powołaniu i misji, nieustannie stoi na straży małżeństwa, rodziny i życia. Stale uczy, że uznanie prymatu Stwórcy jest zaproszeniem Go do swojego życia, do swojej rodziny, społeczeństwa, narodu” – podkreślił papież.

kh/BP KEP/Stacja7