Jak się zapisać?

  • Zapisy. Na spotkania w poradni rodzinnej należy wcześniej się zapisać. Najpóźniej po zgłoszeniu się na kurs przedmałżeński.
  • Gdzie się zgłosić? Zgłaszacie się do poradni według miejsca zamieszkania, to jest Wasza parafia lub do parafii, w której odbyliście kurs przedmałżeński. Jeśli w parafii nie ma poradni rodzinnej, zgłaszacie się do najbliższej parafii.
  • Ile spotkań? Z doradcą rodzinnym spotykacie się 3 razy, w odpowiednich odstępach czasowych. Na pierwsze spotkanie doradca umówi Was po przedstawionym na kursie temacie – odpowiedzialne rodzicielstwo i metody rozpoznawania płodności.
  • Jaki jest temat spotkań? W czasie spotkań w poradni, między innymi zapoznacie się najnowszymi metodami rozpoznawania płodności, z zasadami prowadzenia obserwacji objawów płodności oraz ich interpretacji. Nauczycie się rozpoznawać dni płodności i niepłodności w cyklu miesiączkowym kobiety. Ta wiedza i umiejętności będzie Wam również potrzebna w przypadku oceny stanu zdrowia kobiety, diagnostyki i leczeniu zaburzeń płodności.

OŚRODKI POZAPARAFIALNE UCZĄCE METOD ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI


INER – Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Jozefa Rötzera – www.iner.pl

LMM – Liga Małżeństwo Małżeństwu

PSNNPR – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny