Pomoc medyczna

Warszawa

Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Hospicjum stacjonarne
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62
Centrala
tel. 22 826 56 04
fax 22 635 25 25
Przyjęcia chorych
tel. 22 826 02 29
Kapelan
Ksiądz Marcin Kowalczyk
zam. 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62
tel. 22 826 02 29
tel. 22 826 02 29

Błonie

CARITAS. Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Błoniu: Hospicjum Domowe, Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
05-870 Błonie, ul. Powstańców 8a
tel. 22 214 11 52, 502 178 834

Grójec

CARITAS. Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Grójcu: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
05-600 Grójec, ul. Jana Pawła II nr 24
tel. 48 664 15 66, 606 710 562

Piaseczno

CARITAS. Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Piłsudskiego 10
tel. 22 750 37 47

Raszyn

CARITAS.  Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Raszynie
05-090 Raszyn, ul. Godebskiego 2
tel. 22 720 05 77