Ksiądz Cezary Graczyk

skierowany do posługi misyjnej we współpracy z inicjatorami Drogi Neokatechumenalnej (od 2023)