Ksiądz Łukasz Duda

skierowany na studia z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie.