Personalia: „A”

Ksiądz Krzysztof Adamski

Wicerektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Podkowie Leśnej