Bp Józef Górzyński

Biografia

Bp Józef Górzyński urodził się 5 marca 1959 roku w Żelechowie. W roku 1979 wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie odbył sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Grójcu.

W 1987 roku wyjechał do Rzymu, gdzie studiował liturgikę w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma. Pracę doktorską obronił w 1996 roku. Po powrocie ze studiów został prefektem, czyli wychowawcą w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Zaczął też wykładać liturgikę na Papieskim Wydziale Teologicznym. W roku 2003 został wyniesiony do godności opata Kapituły Kolegiackiej Kampinosko – Bielańskiej, a rok później mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie na Wrzecionie.

W 2012 roku kard. Kazimierz Nycz mianował ks. Józefa Górzyńskiego moderatorem wydziałów duszpasterskich oraz dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Jest moderatorem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Warszawskiej. Z racji specjalizacji w dziedzinie liturgii od lat uczestniczy w pracach wielu komisji diecezjalnych i krajowych.

Święcenia biskupie miały miejsce 7 grudnia 2013 roku w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie. Głównym konsekratorem był Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski. Współkonsekratorami – Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz Biskup Kazimierz Romaniuk Biskup Senior Diecezji Warszawsko – Praskiej.

Wymowa ideowa herbu odnosi się do fundamentalnej prawdy chrześcijaństwa o Jezusie Chrystusie, Bogu, który stał się człowiekiem i jako Bóg-Człowiek dokonał dzieła naszego odkupienia w paschalnym wydarzeniu swojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Dopełnił misterium zbawienia, które Kościół celebrując, uobecnia w liturgii, gdyż „jak Ojciec posłał Chrystusa, tak On posłał Apostołów, których napełnił Duchem Świętym … aby to dzieło zbawienia zwiastowali… i sprawowali” (KL 6). Dlatego misję Apostołów i ich następców, biskupów, można opisać jako posłanie „do posługi Misterium” (ad Mysterium ministrandum). W herbie misja biskupa ukazana jest poprzez umieszczony w centrum znak Jezusa Chrystusa, który na krzyżu dokonał dzieła odkupienia. Krzyż Chrystusa stoi na szczycie, z którego jak ze źródła wypływa siedem strumieni, siedem sakramentów. Uobecniana w liturgii chrystusowa ofiara krzyża „jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (KL 10). W ten sposób przez apostolską posługę Kościoła podejmowaną przez biskupów, Chrystus włącza nas w swoje Misterium, czyli obdarza nowym życiem, którego znakiem jest liczba osiem, wyrażona ośmioma gwiazdami wskazującymi na niebo.
Wieniec z gwiazd i niebieskie tło przywołują także Maryję, „która nierozerwalnym węzłem złączona jest ze zbawczym dziełem swojego Syna” (KL 103).

Sekretariat

ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
tel. +48 22 53 17 204
fax +48 22 53 17 238
e-mail: akapusciak@mkw.pl

Sekretarz: Anna Kapuściak