Zbrosza Duża. Św. Jana Chrzciciela

O parafii

Przez stulecia mieszkańcy Zbroszy Dużej należeli do parafii Jasieniec. W 1957 roku postanowili zbudować kaplicę. W porozumieniu z proboszczem ks. Władysławem Wojewodą zgromadzili fundusze. Jednak milicja zarekwirowała zakupione drewno i wszczęła prześladowania rolników angażujących się w budowę świątyni. Szczególną uwagę władze komunistyczne zwróciły na wikariusza jasienieckiego – ks. Czesława Sadłowskiego, który w 1967 roku zamieszkał w oddalonej od Jasieńca wiosce z misją poprowadzenia duszpasterstwa wśród tych, których życie realizowało się w duchu wiary. Wikariusz ks. Czesław w wydzierżawionym budynku gospodarczym urządził salę katechetyczną i kaplicę. Kuria Metropolitarna Warszawska zezwoliła na odprawianie w niej Mszy świętych i 10 marca 1969 roku duszpasterz odprawił pierwszą w Zbroszy Dużej Ofiarę Eucharystyczną. Dwa dni później komunistyczna administracja budowlana dokonała inspekcji, zakazując użytkowania kaplicy i zobowiązując milicję do dopilnowania zakazu. Parafianie, nie zwa-żając na represje i przesłuchania, nadal gromadzili się na nabożeństwach. Duszpasterz prześlado-wany i nękany, trwał…

16 maja 1969 roku biskup Jerzy Modzelewski wydał dekret zezwalający na udzielanie w kaplicy zbroszańskiej wszelkich posług duszpasterskich, a 24 maja tegoż roku, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński poświęcił kaplicę p.w. św. Jana Chrzciciela. 4 lipca w 1969 roku milicja i bezpieka przeprowadziły akcję zamknięcia kaplicy, uwięzienia Najświętszego Sakramentu i zniszczenia mienia, a księdza sąd skazał na karę więzienia.

W 1972 roku komunistyczne władze w końcu zezwoliły na budowę świątyni i zbiórkę potrzebnych funduszy, w którą włączyli się parafianie, archidiecezja i Polonia. Kościół zaprojektowany przez architekta prof. Stanisława Marzyńskiego i konstruktora inż. Piotra Chomczyka został poświęcony 17 sierpnia 1974 roku przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego wraz z bp. Jerzym Modzelewskim.

Parafia została erygowana dnia 14 grudnia 1974 roku. Dzięki determinacji parafian, dziś wierni gromadzą się w jednonawowej przestronnej świątyni. Z wiszącego w prezbiterium, nad tabernakulum, krzyża modlitw wysłuchuje umęczony Chrystus, któremu towarzyszą Matka Boża i św. Jan Chrzciciel. Na modlitwę zaprasza głos wiszących w dzwonnicy dzwonów o imionach: „Jan Paweł”, „Jan Chrzciciel” oraz „Maryja”.

Kancelaria parafialna

Zbrosza Duża 25
05-604 Jasieniec

tel. +48 48 661 30 00
e-mail: zbrosza@wp.pl

Kancelaria czynna:
od poniedziałku do piątku (poza środą) – godz. 16:00-17:45

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 10:30 (w Olszamach), 12:00
Dni powszednie:
18:00 (w okresie zimowym - g. 17:00)

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz kanonik Ryszard Kania (1979, 2009)

Rezydent

Ksiądz prałat Czesław Sadłowski (1967, 1969, 2009)

Spowiedź

Spowiedź przed każdą Mszą Świętą.