Warszawa. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

O parafii

Początkowo Chomiczówka stanowiła część Wawrzyszewa. Zwrócił na to uwagę Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński podczas jednej z wizytacji kanonicznych i od tej pory zaczęto rozważać możliwość powstania nowego kościoła na Chomiczówce – dużym, liczącym ponad 25 tys. osób, osiedlu mieszkaniowym.

Wiosną 1982 roku Kuria Metropolitalna Warszawska wyznaczyła ks. Jana Huryna, proboszcza z Boglewic, na organizatora powstającej parafii. Ks. Jan Huryn otrzymał 21 maja 1982 roku stosowny dekret Księdza Prymasa. Od pierwszych dni przybycia na Chomiczówkę ks. Jan z właściwą sobie energią zabrał się do pracy. Prace geodezyjne zostały rozpoczęte pod kierownictwem parafianina, inż. Tadeusza Martusewicza, za którego inicjatywą Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne włączyło się w społeczną pracę „po godzinach”. Pierwszą Mszę świętą na placu odprawił ks. Jan Huryn 12 września 1982 roku.

Budowa

W sobotę 2 października 1982 roku o godz. 17.00 ks. bp Jerzy Modzelewski, przewodniczący Rady Budowy Kościołów Archidiecezji Warszawskiej poświęcił krzyż i plac pod przyszłą budowę oraz odprawił Mszę świętą. W tym ważnym wydarzeniu dla osiedla uczestniczyli, obok zgromadzonych wiernych, ks. Witold Jankowski – proboszcz wawrzyszewskiej parafii oraz ks. Jan Huryn – bezpośredni opiekun budowy.

Pasterka z 1982 r. – wierni modlący się z braku miejsca przed kaplicąW ciągu niespełna 3 miesięcy staraniem ks. Jana oraz całej wspólnoty została zbudowana kaplica przy ul. Josepha Conrada. Dnia grudnia 1982 przybył ks. Prymas Józef Glemp, aby poświęcić murowaną kaplicę i odprawić uroczystą pasterkę, zaś 1 września 1983 r. podpisał dekret o nadaniu kaplicy i ośrodkowi duszpasterskiemu na Chomiczówce tytuł Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Wkrótce, 13 września 1983 r., władza archidiecezjalna mianowała ks. Jana Huryna rektorem kaplicy Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie.
Kościół w budowie

Wielkie zainteresowanie i zaangażowanie miejscowej wspólnoty uwidoczniło się przy pracach związanych z budową. Budowa kościołaNa przełomie października i listopada 1983 roku zostały zalane fundamenty kościoła, zaś nastaniem nowego 1984 roku rozpoczęto budowę filarów i stropu głównego kościoła oraz przystąpiono do wznoszenia murów przyszłej świątyni. Prace przebiegały tak sprawnie, że w październiku 1984 roku została zakończona budowa dolnego kościoła.

Uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego, poprzedzona rekolekcyjnym trzydniowym przygotowaniem, odbyła się w czwartek 23 maja 1985 roku.

Na przygotowanym w niedzielę przed uroczystością dokumencie podpisy złożyli parafianie, Ks. Proboszcz Jan Huryn witający ks. Prymasa Józefa Glempa przed uroczystością wmurowania kamienia węgielnego w 1985 rokunatomiast w dniu uroczystego poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego swoje podpisy dołączyli: Prymas Polski Józef Glemp, duchowieństwo z ks. Janem Hurynem na czele oraz architekci i budowniczy kościoła. Akt ten został wmurowany w ścianę kościoła obok kamienia węgielnego.

Wraz z pracami przy wznoszeniu świątyni rozpoczęto w kwietniu 1985 roku budowę plebanii z domem parafialnym, zaś już pod koniec listopada 1985 roku zakończono budowę ostatniego piętra budynku. Wszystko to było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu wiernych poprzez modlitwę, wsparcie finansowe oraz pomoc fizyczną.
Erygowanie parafii

Postępujące prace przy budowie kościoła Prymas Polski kard. Józef Glemp nagrodził dekretem z dnia 1 marca 1988 r., którym erygował parafię Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w miejsce dotychczasowego ośrodka duszpasterskiego przy kościele w Warszawie na Chomiczówce. Nowa parafia została wydzielona z części parafii św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie i św. Jozafata na Powązkach w Warszawie. Dekret wszedł w życie dnia 15 marca 1988 roku.

Prymas Polski dekretem z dnia 6 sierpnia 1988 r. wyraził zgodę na założenie domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Katarzynek.

Konsekracja kościoła

Przygotowaniem do konsekracji kościoła były misje święte głoszone od 1 do 3 czerwca 2003 roku przez ks. bpa Józefa Zawitkowskiego. ks. Prymas Józef kard. Glemp namaszcza ołtarz olejem Krzyżma świętegoPo nich, w sobotę 7 czerwca 2003 roku nadszedł długo oczekiwany dzień. O godz. 18 ks. Prymas Józef Glemp odprawił uroczystą Mszę św. pontyfikalną wraz z biskupami pomocniczymi, Marianem Dusiem i Tadeuszem Pikusem oraz księżmi zaproszonymi do koncelebry, m.in. ks. proboszczem kan. Janem Hurynem oraz ks. prał. Witoldem Jankowskim, proboszczem macierzystej parafii na Wawrzyszewie.

Aktualności

Spotykają się i wymieniają doświadczeniami. „Akademia dla Rodziców” w parafii na Chomiczówce

"Pomysł nieodpłatnych spotkań poruszających ważne tematy wychowawcze zrodził się z głosu parafian, którzy wyrażali taką potrzebę w ankietach synodalnych" - wyjaśniają organizatorzy "Akademii dla Rodziców". To cykl spotkań z ekspertami w dziedzinie wychowania organizowanych w parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce. Już we wtorek 21 marca o godz. 18:00 odbędzie się pierwsze spotkanie w wiosennej edycji

15-lecie konsekracji kościoła na Chomiczówce

Parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie w niedzielę 10 czerwca świętowała 15-lecie poświęcenia swojej świątyni • Mszy św. z tej okazji przewodniczył kard. Kazimierz Nycz

Kancelaria parafialna

ul. Josepha Conrada 7
01-922 Warszawa

tel./fax. +48 22 669-70-81
e-mail: parafia@wspomozycielka.waw.pl

Kancelaria czynna:
w poniedziałki i piątki od 8:00 do 9:00 i od 18:30 do 20:00
we wtorki, środy i czwartki od 8:00 do 9:00 i od 16:00 do 17:40
W lipcu i sierpniu kancelaria czynna tylko w godzinach wieczornych.

Msze Święte

Niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (dzieci, w dolnym kościele), 13:00 (chrzty) oraz 18:00 (młodzież)
Dni powszednie:
6:30, 8:00, 17:00 i 18:00n n (w soboty Msza z formularza niedzielnego)

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz prałat dr Jan Szubka (1982, 2007)

Dziekan dekanatu bielańskiego
Wikariusz

Ksiądz Cezary Graczyk (2019, 2019)

Wikariusz

Ksiądz Andrzej Kunicki (2019, 2019)

Wikariusz

Konrad Jasiński (2020)

Wikariusz

Ksiądz Sławomir Jastrzębski (2000, 2021)

Rezydent

Ksiądz kanonik dr Michał Turkowski (2005, 2020)

Notariusz w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim

Spowiedź

Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej.

Nabożeństwa

Nowenna:

 • do MB Nieustającej Pomocy (środa o 17.45)
 • do Bożego Miłosierdzia (czwartek o 17.45)

Pierwsze dni miesiąca:

 • I piątek po Mszy św. o 8.00 i 18.00
 • I sobota po Mszy o 8.00
 • I niedziela po Mszy o 13.00 (błogosławieństwo relikwiami bł. Jana Pawła II)

Nabożeństwa pasyjne w Wielkim Poście:

 • Gorzkie Żale z nauką w niedziele o 17.15
 • Droga krzyżowa w piątki:
  • dzieci o 16.15,
  • dorośli po Mszach o 8.00 i 18.00

Nabożeństwa w miesiącach V, VI i X:

 • w dni powszednie po Mszy o 18.00 (w październiku dodatkowo różaniec: w soboty po Mszy o 8.00 /dorośli/ oraz we wtorki i czwartki o 16.00 /dzieci/)
 • w niedziele o 17.15

Procesja fatimska w miesiącach V – X po Mszy św. o 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja codziennie od godz. 7:00 do 18:00 w kaplicy adoracyjnej.

Poradnia rodzinna

Doradca rodzinny: Barbara Paź

Czynna: piątek, w godz. 18.30-20.30

Kontakt i zapisy: 604 511 018