Warszawa. Matki Bożej Saletyńskiej

O parafii

Początki posługi saletynów w Warszawie są związane z historią parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus we Włochach, utworzonej w 1934 roku. Pierwszym jej proboszczem był ks. prałat Julian Chróścicki, będący także rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej został on aresztowany i osadzony w więzieniu na Zamku Lubelskim. Wówczas złożył ślub, że jeśli odzyska wolność, postara się utworzyć w swojej parafii ośrodek kultu maryjnego.

Ks. Chróścicki postanowienie to zrealizował w 1948 roku, sprowadzając do swojej parafii saletynów. Podpisał umowę z ks. prowincjałem Michałem Kolbuchem MS, w której parafia zobowiązała się, że po przykryciu dachem nowego kościoła nastąpi podział terytorialny parafii, a saletyni otrzymają dotychczasową drewnianą kaplicę znajdującą się w Nowych Włochach. Zakonnicy w zamian mieli pomagać w duszpasterstwie oraz postarać się o plac pod budowę kościoła w Starych Włochach.

1 listopada 1948 roku ks. Władysław Baran MS objął obowiązki wikariusza parafii pw. św. Teresy we Włochach. Z jego inicjatywy w latach 1950-1953 wybudowano dom zakonny przy ul. Bratniej 5. Później zakupiono kilka parcel przy ul. Popularnej jako plac pod budowę kościoła. Jesienią 1957 roku rozebrano drewnianą kaplicę i przewieziono jej elementy na plac budowy. Prowizoryczną kaplicę przy ul. Popularnej poświęcił w grudniu 1958 roku ks. prałat Julian Chróścicki.

Parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej powstała jako filia parafii św. Teresy w sierpniu 1957 roku. Na podstawie umowy kard. Stefana Wyszyńskiego z ks. prowincjałem Bronisławem Młynarskim w dniu 1 kwietnia 1958 roku duszpasterstwo parafii zostało przekazane saletynom. Pierwszym jej proboszczem był ks. Władysław Baran MS. Pod koniec grudnia 1959 roku kościół przy ul. Popularnej został zbudowany w stanie surowym i pokryty dachem.

W 1976 roku kard. Stefan Wyszyński utworzył samodzielną parafię pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Na początku lat osiemdziesiątych saletyni wybudowali dużą plebanię przy ul. Popularnej, w której zamieszkali w 1986 roku. W latach dziewięćdziesiątych rozbudowano świątynię i dobudowano wieżę, wybrukowano teren wokół kościoła oraz ustawiono kamienną figurę Matki Bożej Saletyńskiej. Parafia obecnie liczy ponad 5 tysięcy wiernych.

Dom zakonny przy ul Bratniej 5 w latach 1958-1986 służył jako plebania parafii, a także w latach 1964-1970 jako dom prowincjalny. Po rozbudowie w latach 1985-1988 został przeznaczony na siedzibę Kurii Prowincjalnej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

Aktualności

Wydarzenia w parafii

Wizytacja parafii

Bierzmowanie

Kancelaria parafialna

ul. Popularna 46
02-473 Warszawa

tel. +48 22 863 80 34
e-mail: warszawa@saletyni.pl

Kancelaria czynna:

  • poniedziałek 17:00-18:00
  • wtorek, środa, czwartek 19:00-20:00
  • czwartek również w godzinach 10:00-11:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 19:30
Dni powszednie:
7:00, 18:00

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej.