Sękocin. Św. Faustyny Kowalskiej

O parafii

Parafia została erygowana 24 maja 1993r. Utworzona z części parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach (parafia macierzysta), Św. Szczepana w Raszynie i Św. Marii Magdaleny w Magdalence. Akta metrykalne datowane od 1993 roku. Budowniczym tego kościoła był proboszcz Parafii macierzystej w Pęcicach ks. kan. Mieczysław Rzepecki. Pierwotnie założono, że będzie to tylko kaplica katechetyczna według projektu inż. arch. Jerzego Szczepkowskiego.

Do parafii w obecnym kształcie terytorialnym należą: Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Sękocin Las i Słomin.

Dzieło budowy kościoła i plebanii po ks. kan. Rzepeckim kontynuował pierwszy proboszcz tej parafii ks. prałat Józef Liczkowski. On też był inicjatorem budowy wieży kościelnej, arkady wejściowej i kaplicy oraz wieńczącego jego posługę dzieła jakim jest ołtarz główny.

W czerwcu 2009r. proboszczem został ks. kan. dr Zbigniew Grochal. W początkach jego posługi duszpasterskiej parafianie donatorzy ufundowali organy i chrzcielnicę.

W 2010 roku przed wejściem głównym została umieszczona figura Matki Bożej z Guadalupe opiekunki życia poczętego, która została sprowadzona z Meksyku. Osadzona na piramidzie głazów megalitycznych. W tym samym roku dokończono elewację zewnętrzną kościoła od strony zachodniej i południowej. Nad wejściem głównym umieszczono supraportę z piaskowca „Oko opatrzności Bożej”.

W 2011 r. przebudowano i skrócono galerię chórową, a także zainstalowano kruchtę. Obok już posiadanych relikwii Św. Siostry Faustyny parafia otrzymała relikwie bł. Jana Pawła II i bł. Michała Sopoćki. Zaistniała konieczność zawieszenia tablic wotywnych od wdzięcznych parafian za uzyskane łaski. W tym samym roku zawieszono obrazy: przy wejściu na chór Św. Cecylii patronki muzyki kościelnej, a po prawej stronie prezbiterium – Świętych doktorów Kościoła: Bonawentury i Tomasza a Akwinu.

W 2012 roku w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej dokonano poświęcenia nowych ławek w prezbiterium i w kościele.

Aktualności

Kancelaria parafialna

Sękocin Stary, ul. Starowiejska 25
05-090 Raszyn

Kancelaria czynna:
przed i po Mszy Świętej wieczornej

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:00, 17:00
Dni powszednie:
17:00

Księża w parafii

Mieszka na terenie parafii

Ksiądz Paweł Gontarz (2018, 2022)

Kapelan w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

Nabożeństwa

Nabożeństwa majowe, czerwcowe i różańcowe w niedziele o 16.30 a w dni powszednie o 17.30.