Rososz. Narodzenia NMP

O parafii

Historia parafii

W 1958 roku ks. Tadeusz Stokowski – proboszcz z Michalczewa wyraził pragnienie, aby w Rososzy  powstał kościół i parafia. W 1981 roku Czesław i Zofia Piotrowscy, Wiesław i Janina Jaroszowie z Rososzki; Jan Maciak, Bronisław Mroczek i Zofia Zielińska z Rososzy ofiarowali place pod budowę kaplicy.

We wrześniu 1984 roku rozpoczęto budowy kaplicy i plebanii.

15 czerwca 1985 kardynał Glemp wydał dekret o utworzeniu w Rososzy rektoratu z prawem udzielania Sakramentów i prowadzenia ksiąg metrykalnych, do którego przydzielił wioski: Adamów Rososki, Bogdaniec, Duża Dąbrowa, Dobiecin, Grabina, Jurandów, Ludwików, Machcin, Rososz, Rososzka, Nowa Rososzka, Staniszewice, Zaborówek, Zalesie, Nowy Żelechów, Żelazna.

1 września 1985 rektorat dekretem kard. Glempa został podniesiony do rangi parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a ks. Zbigniewa Oltona zatwierdzono jako pierwszego proboszcz.

15 czerwca 1986 odprawiono Mszę świętą prymicyjną ks. Sylwestra Jeża z Rososzy – pierwszego kapłana pochodzącego z parafii.

W maju 2003 roku rozpoczęto przebudowę kaplicy i plebanii. Powstał kościół zaprojektowany przez inżynierów architektów z Pruszkowa: Marię Opolską-Pakuła, Annę Janakowską, Jana Kołakowskiego i Elżbietę Pamięta.

12 września 2010 – w 25-lecie istnienia Parafii bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy warszawski, dokonał konsekracji kościoła i umieścił w ołtarzu głównym relikwie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego

W kwietniu 2012 roku na ścianach świątyni umieszczono  nowe stacje Drogi Krzyżowej, które pobłogosławił bp Marian Duś, podobnie jak ołtarz i obraz św. Antoniego w kaplicy bocznej.

Aktualności

Nowy proboszcz parafii w Rososzy

Dotychczasowy wikariusz parafii św. Anny w Wilanowie ks. dr Michał Dubicki z dniem 2 marca 2020 r. został mianowany przez metropolitę warszawskiego proboszczem parafii Narodzenia NMP w Rososzy w dekanacie czerskim

Zmarł ks. kanonik Dariusz Kruszewski, proboszcz parafii w Rososzy

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 15 lutego o godz. 14.00 w Rososzy pod przewodnictwem bp. Piotra Jareckiego • Ks. Kruszewski od 11 lat był proboszczem tamtejszej parafii Narodzenia NMP • Wcześniej pracował duszpastersko m.in. w warszawskich parafiach Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce i bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie

Kancelaria parafialna

Rososz 1
05-650 Chynów k. Grójca

tel. +48 48 661 40 36

Kancelaria czynna w dni powszednie, pół godziny po każdej Mszy świętej

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:00
Dni powszednie:
w poniedziałek i czwartek o godz. 7:00; we wtorek, środę, piątek i sobotę o godz. 18:00

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz dr Michał Dubicki (1998, 2020)

Nabożeństwa

Nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe:

  • w dni powszednie po wieczornej Mszy świętej o godz. 18:00
  • w niedzielę po Mszy o godz. 11:00