Parafie: dzielnica Wola

Odszukaj swoją parafię i zaznacz ją. Od tej pory za każdym razem klikając
w moja parafia wejdziesz na serwis swojej parafii.

Warszawa. Sanktuarium św. Faustyny na Muranowie

O parafii

To warszawskie Łagiewniki – sanktuarium św. Faustyny Kowalskiej. Przed wojną była to kaplica klasztoru, w którym swoje życie zakonne rozpoczęła św. Faustyna Kowalska

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
8.00, 9.30, 11.00 (dla dzieci i rodziców), 12.30, 16.00, 18.00
Dni powszednie:
7:00, 15:00 (w piątek), 18:00

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej.

Warszawa. Dobrego Pasterza na Ulrychowie

O parafii

W 1985 r. złożono prośbę o wydanie pozwolenia na budowę nowego kościoła parafialnego parafii św. Wawrzyńca. Dopiero 10 lat później otrzymano zgodę.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (z udziałem dzieci), 13:00, 17:00 , 19:00 (z udziałem studentów)
Dni powszednie:
6:30, 8:00, 18:00, 19:00

Spowiedź

Spowiedź podczas Mszy Świętej.

W I piątki miesiąca także od godz. 17:00 do 19:30

Warszawa. Sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole

O parafii

Nazwa „Koło” wywodzi się od kręgów, w których zasiadali posłowie podczas elekcji królewskich. W latach 1573 – 1764 odbyło się ich 12.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
6:30, 8:00, 9:00, 10:15, 11:30 (dla dzieci), 13:00, 19:00
Dni powszednie:
6:30, 7:00, 8:00, 18:00, 19:00

Spowiedź

Codziennie podczas Mszy świętej.

Warszawa. Św. Andrzeja Apostoła

O parafii

Parafia św. Andrzeja Apostoła została powołana do życia w roku 1774 jako czwarta parafia w Warszawie

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30 – Msza z udziałem rodziców z dziećmi, 13:00, 18:00
Dni powszednie:
6:30, 8:00, 9:00, 18:00

Warszawa. Św. Augustyna na Muranowie

O parafii

W 1996 roku kościół św. Augustyna obchodził stulecie istnienia.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (dla dzieci), 13:00, 18:30, 19:45 (młodzieżowa)
Dni powszednie:
7:00, 8:00, 9:00, 18:30

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej.

Warszawa. Św. Karola Boromeusza na Powązkach

O parafii

Początki parafii św. Karola Boromeusza na warszawskiej Woli sięgają końca XVIII wieku.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 17:30, 20:00
Dni powszednie:
8:00, 17:30

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej i w I piątek miesiąca od godz. 17.00

Warszawa. Św. Klemensa Hofbauera na Woli

O parafii

W czasie Powstania Warszawskiego kościół został zbombardowany. Dzięki nowoczesnej konstrukcji ogień nie uszkodził żelbetonowego stropu i nie strawił wnętrza.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:30, 20:00 Msza Święta w rycie trydenckim w niedzielę i święta o godz. 6.45 i 14.00 www.mszatrydencka.waw.pl
Dni powszednie:
6:30, 7:30, 8:30, 12.00 (od poniedziałku do piątku), 15:00 (piątek), 18:30 Msza Święta w rycie trydenckim w dni powszednie wg ogłoszeń www.mszatrydencka.waw.pl

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej.

Warszawa. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Woli

O parafii

W kościele zbudowanym w stylu neoromańskim znajduje się obraz Matki Bożej zwanej Elekcyjną, pochodzący z 1621 roku.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
7:00, 8:00, 9:30, 11:00 (dla dzieci), 12:30, 18:00 (młodzieżowa)
Dni powszednie:
6:30, 7:30, 18:00

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej.

Warszawa. Św. Wawrzyńca na Reducie Wolskiej

O parafii

Początki kościoła na Woli nie są zbyt dobrze udokumentowane historyczne. Istnieją wzmianki, że kościół na Woli powstał w 1288 r.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
9:00, 11:00, 12:15 (dla dzieci), 13:30, 17:30
Dni powszednie:
17:30

Spowiedź

Spowiedź:

  • w dni powszednie – godz. 17:15-17:30
  • w niedziele w czasie każdej Mszy Świętej

Warszawa. Św. Wojciecha na Woli

O parafii

Parafia św. Wojciecha na Woli powołana została 1 kwietnia 1927 r. dekretem Księdza Kardynała Aleksandra Kakowskiego.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 19:00
Dni powszednie:
6:30, 7:00, 8:00, 18:00

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej.