Warszawa. Św. Jana Pawła II

O parafii

W 2014 roku papież Franciszek wyniósł na ołtarze Jana Pawła II. Kanonizacja papieża Polaka była niezwykłym wydarzeniem. Skłoniło ono Kardynała Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego do podjęcia decyzji o erygowaniu w dzielnicy Warszawa Bemowo nowej parafii misyjnej pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Jest to wyraz wdzięczności Bogu za życie świętego Papieża.

Ważna będzie ta praca duszpasterska, która pozwoli na stworzenie centrum ewangelizacji w bardzo zsekularyzowanym terenie Warszawy. Przede wszystkim chodzi o ludzi oddalonych od Kościoła, którzy żyją w rzeczywistości materialnej i duchowej nędzy.

Architektura obiektów parafialnych będzie we wszystkich szczegółach usiłowała wyrazić harmonię i piękno, ponieważ z pięknem są związane prawda i zbawienie. Potwierdza to Władimir Sołowjow w ten sposób komentując Dostojewskiego: „W swoich przekonaniach nigdy nie oddzielał on prawdy od dobra i piękna. I miał słuszność, bowiem ta trójca żyje tylko poprzez swój związek. Dobro, oddzielone od prawdy i piękna, jest jedynie nieokreślonym uczuciem, bezsilnym porywem, abstrakcyjna prawda stanowi puste słowo, a piękno bez dobra i prawdy jest bożkiem samym dla siebie. […] Oto dlaczego Dostojewski mówił, że piękno zbawi świat”.

Chrystus jest to piękno, które zbawia świat i pragnie dotrzeć do każdego człowieka. Dlatego potrzebne są nowe formy przekazywania Słowa Bożego oraz nowa estetyka sakralna (architektura i malarstwo), które nie są same w sobie celem, lecz środkiem, aby przekazywać piękno Chrystusa. W architekturze i malarstwie nowego kościoła dominuje jednocześnie myśl teologiczna
i katechetyczna przemawiająca do człowieka, by wprowadzać go w kontemplację misteriów Chrystusa. Cały obiekt architektoniczny obejmuje Kościół, „Centrum Rodziny im. Św. Jana Pawła II” i dom parafialny.

Kościół

W tradycji Kościoła, a zwłaszcza Kościołów Wschodnich, świątynia ma znaczenie mistyczne – odzwierciedla porządek uniwersum: nawa wyobraża ziemię, sklepienie niebo, a absyda łączy te dwie rzeczywistości. Wystrój kościoła pod wezwaniem Św. Jana Pawła II na Bemowie stanowi próbę odzwierciedlenia Boskiego porządku i doświadczenia Boga w „nowej estetyce”, którą proponuje znany architekt włoski Mattia del Prete.

Kościół ten będzie budowany na planie ośmiokąta, nawiązując w ten sposób do starożytnych chrześcijańskich budowli sakralnych, zwłaszcza baptysteriów. Wewnętrzna przestrzeń prezbiterium zostanie symbolicznie wydzielona poprzez koncentrycznie zamontowane panele w partii górnej, pod stropem. Malowidła wykonane na tych panelach o powierzchni ok. 9 m2 każde (łącznie 135 m2) będą otaczać główną przestrzeń kościoła wokół ołtarza stanowiąc dalekie echo ikonostasu.

Świątynia będzie stwarzała doskonały klimat do kontemplacji. Jest to współczesna realizacja malarska, nawiązująca wprost do kanonicznych form malarstwa ikonowego. W centrum umieszczona będzie tzw. Korona Misteryjna, składająca się z ikony Chrystusa Pantokratora i 14 innych ikon, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i Maryi – od Zwiastowania aż po Wniebowstąpienie Jezusa i Zaśnięcie Matki Bożej. Wizerunkowi Chrystusa Pantokratora towarzyszy cytat zapisany na stronicy otwartej księgi Ewangelii: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół – niebawem przyjdę”.
Korona Misteryjna opiera się na kanonie ikonograficznym Kościoła Wschodniego, będąc mostem łączącym sztukę Wschodu i Zachodu. Taka Korona Misteryjna, zachowując charakter kanonu wschodniego, w swojej innowacyjności sięga także do malarstwa Picassa, Braque’a i Matisse’a.

Słowo na każdy dzień

Codziennie na kanale YouTube komentarz do Ewangelii przygotowywany przez poszczególnych księży

Transmisje

Na YouTube i Facebooku parafii transmisje:

  • wszystkich niedzielnych Mszy świętych
  • w dni powszednie Mszy o godz. 18:30
  • w poniedziałki o godz. 19:30 transmisja Szkoły Biblijnej
  • w okresie wielkanocnym transmisja Drogi Światła o 19:30
Aktualności

Wpatrzeni w świętego na Bemowie

Kard. Kazimierz Nycz poświęcił kaplicę w ośrodku duszpasterskim pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Wprowadził także do parafii relikwie krwi świętego i życzył parafianom, by każdy z nich odnalazł w swojej wspólnocie drogę do zbawienia.

Msze Święte

Niedziele i święta:
8:30; 10:00; 11:30; 13:00, 19:00, 21:00
Dni powszednie:
7:00 (w Adwencie roraty o 6:30); 18:30

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz Sławomir Abramowski (1998, 2014, 2015)

Wikariusz

Ksiądz Krzysztof Ważyński (2019, 2023)

Wikariusz

Ksiądz Wojciech Burzyński (2019, 2023)

Wikariusz

Ksiądz Dariusz Grzywa (2013, 2017)

dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży w dekanacie jelonkowskim
Pomoc duszpasterska

Ksiądz Leszek Pliszka (1984, 2016)

Pomoc duszpasterska

Ksiądz Piotr Kaczmarowski (2002)