Lipków. Św. Rocha

O parafii

Pierwsza wzmianka o Łupkowie lub Lubkowie, czyli dzisiejszym Lipkowie, pochodzi z 1414 roku jako własności rycerskiego rodu Prusów. Wieś jako położona na skraju Puszczy Kampinoskiej na słabych gruntach często zmieniała właścicieli. W XVIII wieku należała do Zamoyskich (kanclerz Andrzej Zamoyski), Mniszchów (marszałek wielki koronny Michał Mniszech), a od 1 stycznia 1790 własność Paschalisa Jakubowicza, który otworzył tu manufakturę słynnych lipkowskich pasów kontuszowych i zbudował dwór. W 1791 wizytę złożył tu król Stanisław August Poniatowski. W 1792 roku powstał tu kościół.

24 stycznia 1811 roku Paschalis Jakubowicz sprzedał dobra swojemu synowi Feliksowi, lecz w 1812 Feliks zmarł, podobnie jak wkrótce sam Paschalis. Lipków sprzedany został najstarszemu synowi, Józefowi Paschalisowi Jakubowiczowi, ożenionemu z Ludwiką z Ryxów. Ten wyremontował zniszczone budynki fabryczne i wznowił produkcję, tym razem materiałów jedwabnych, płóciennych, bawełnianych i innych. Fundamenty budynków fabrycznych, zarośnięte trawą, znajdują się na skraju polany, za przykościelnym cmentarzem. W 1827 wieś liczyła 22 domy i 264 mieszkańców.

Po śmierci Jakubowiczów (Józef Paschalis – 5 kwietnia 1845, Ludwika – 14 stycznia 1862), do przejęcia przez Kazimierza Szetkiewicza 14 maja 1880, majątek miał po kolei sześciu właścicieli. Do Lipkowa, do córki Szetkiewicza Maryni, przyjeżdżał jako konkurent do jej ręki Henryk Sienkiewicz, a potem jako jej mąż. Na prośbę żony umieścił tutaj scenę pojedynku Bohuna z Wołodyjowskim w powieści Ogniem i mieczem. W 1883 Szetkiewicz sprzedał majątek, który do 1937 wielokrotnie zmieniał właścicieli, a jako ostatni przed wojną majątek objęli państwo Suwaldowie. W związku z częstymi zmianami właścicieli kościół pozbawiony wsparcia finansowego podupadł, już w 1830 parafia św. Rocha w Lipkowie została zlikwidowana i kościół stał pusty aż do 1950. W 1921 rozebrana została karczma, uwieczniona w powieści przez Sienkiewicza. Do 2006 r. miejsce to upamiętniał głaz, znajdujący się w zagajniku nad potokiem Struga, przy mostku łączącym Lipków z Koczargami Starymi.

W czasie II wojny światowej okoliczna ludność walczyła m.in. w partyzantce, a po wojnie w wyniku reformy rolnej na miejscu majątku powstał PGR. W 1948 pracownicy PGR przypadkiem zaprószyli ogień i zabytkowy dwór spłonął. W latach 1950-1952 staraniem księdza kanonika Stefana Kowalczyka, dziekana warszawskiego i proboszcza parafii NMP na Nowym Mieście w Warszawie, odbudowano kościół, a w dworze umiejscowiono plebanię. Proboszczem został ksiądz Wacław Kurowski (zmarły 28 lipca 1992), który m.in. założył we dworze prywatne muzeum historii Lipkowa i jego związków z Sienkiewiczem. Kolejni proboszczowie próbowali rewaloryzować kościół i jego otoczenie, oprócz remontów doraźnych planowana jest budowa nowej świątyni, oczyszczenie stawów na Lipkowskiej Wodzie i inne prace porządkowe. Na czas remontu zamknięto świątynię, a w wybudowanej obok tymczasowej kaplicy od wiosny 2008 r. odprawiane są nabożeństwa.

W 2011 dzięki działaniom nowego proboszcza i dotacji 150 000 zł z Ministerstwa Kultury wykonano izolację fundamentów kościoła i odtworzono nasyp ziemny wokół nich stabilizując kościół i ukierunkowano odpływ wody. Wzmocniono także mury plebanii (dworku).

Kancelaria parafialna

ul. Jakubowicza 120, Lipków
05-080 Izabelin

tel. +48 22 722 60 80

Kancelaria czynna:

  • wtorek, środa – godz. 17:00-17:45
  • sobota – godz. 9:00-10:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
8:30, 10:00, 11:30 (dla dzieci), 13:00 (suma), 17.00, a od maja do sierpnia o 18:30
Dni powszednie:
18:00

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz kanonik Tomasz Sobiecki (1997, 2010)

Wikariusz

Ksiądz kanonik Jacek Mroczkowski (2006, 2023)

Spowiedź

Spowiedź 15 minut przed każdą Mszą Świętą.

Nabożeństwa

  • we wtorki modlimy się za wstawiennictwem św. Rocha Wyznawcy – patrona naszej parafii. W I wtorek miesiąca – oddajemy cześć relikwiom świętego,
  • w środy modlimy się za wstawiennictwem św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny, po Mszy św. „Adorocja dla zabieganych” do godz. 20.00
  • w czwartki modlimy się o liczne, nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii,
  • w piątki Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 17.00 do Mszy św.
  • w soboty modlimy się za wstawiennictwem Matki Bozej Nieustającej Pomocy